Vốn hóa thị trường chứng khoán bằng 53% GDP

Vốn hóa thị trường chứng khoán bằng 53% GDP

  • hiep1902
  • 12 Tháng Sáu, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Vốn hóa thị trường chứng khoán bằng 53% GDP

Vốn hóa thị trường chứng khoán phẳng 53% GDP

Hồng Phúc

Hoạt cồn đấu giá nửa cổ phần mực doanh nghiệp quốc gia ra sức chúng tại Sở giao tiếp Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong suốt tháng 5-2017. Ảnh: HNX cung gấp

(TBKTSG Online) – Mức nguyên hóa thị trường chứng khoán hẵng đạt chỏm cao nhất tự khi thị trường ra đời (1996), tương đương 53% tổng sản phẩm nội địa (GDP) tính đến hết tháng 5-2017, Bộ Tài chính cho biết.

Báo đại cáo bay tình hình tài chính – ngân sách ban bố ngày 9-6 mực Bộ Tài chính cho chộ của nguyên hóa thị trường chứng khoán hẵng đạt hơn 2.400 ngàn tỉ với, tăng 23,5% so với chót năm 2016. Cả hai chỉ mạng VN-Index và HNX-Index đều hẵng tăng hết 10% tới 18% so với thì chấm chót năm 2016.

Đây là tin vui với thị trường chứng khoán. Tuy Bộ Tài chính chẳng ban bố bay mạng nguyên đầu tư gián tiếp ra Việt Nam qua thị trường chứng khoán mà có thể chộ đi với với tín hiệu tăng hết hăng hái trên, nguyên gián tiếp rất có thể cũng tăng khả quan.

Theo vắng cập nhật bay kinh tế – tầng lớp 5 tháng đầu năm mực Tổng cộc cằn Thống kê, trong suốt 5 tháng đầu năm 2017 có 2.061 dò góp nguyên, mua cổ phần mực nhà đầu tư nác ngoài ra danh thiếp doanh nghiệp Việt Nam. Tổng giá trị góp nguyên là 1,792 tỉ đô la Mỹ.

Vốn đăng ký mực danh thiếp dự án gấp mới, gấp nguyên bổ sung và đầu tư theo hình thức góp nguyên, mua cổ phần mực nhà đầu tư nác ngoài là đơn hạng mục nằm trong suốt tổng nguồn nguyên đầu tư trực tiếp nác ngoài FDI ra Việt Nam, mà mới đặt chính phủ ban bố tự năm 2016, do đây là đơn phần quan yếu mực FDI.

Theo mạng liệu mực Cục Đầu tư nác ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong suốt hết năm 2016 hẵng có 2.547 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nác ngoài góp nguyên mua cổ phần tại danh thiếp doanh nghiệp Việt Nam với tổng nguyên đầu tư chừng 3,4 tỉ đô la Mỹ trong suốt tổng mạng 24,3 tỉ đô la Mỹ tổng nguyên FDI đăng ký ra Việt Nam.

Như cầm, tâm tính bay tỷ trọng, con mạng 1,792 tỉ đô la Mỹ mực 5 tháng đầu năm nay phẳng 52,7% mực tổng của nguyên dưới hình thức nào mực hết năm 2016.

Cũng theo Tổng cộc cằn Thống kê, tâm tính chung, tổng nguyên đăng ký mực danh thiếp dự án gấp mới, gấp nguyên bổ sung và đầu tư theo hình thức góp nguyên, mua cổ phần 5 tháng đầu năm nay đạt 12,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 10,4% so với với kỳ năm trước.

Xem thêm

>>> 5 tháng, 2.061 dò nhà đầu tư nác ngoài mua cổ phần trong suốt nác