Vinachem và những dự án Chính phủ đang trả nợ thay

Vinachem và những dự án Chính phủ đang trả nợ thay

  • hiep1902
  • 3 Tháng Bảy, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Vinachem và những dự án Chính phủ đang trả nợ thay

Vinachem và những dự án Chính che đương giả nợ nần cầm

Lan Nhi

Nhà máy đạm Ninh Bình và BIDV trong suốt đơn đại hồi lỡi ký hiệp cùng áp giải ngân nguyên cho dự án. Đây là dự án mà BIDV cho vay lại nguyên vay thương nghiệp mực Chính che. Ảnh:TL

(TBKTSG Online) – Tập đoàn Hóa chồng (Vinachem) lỡ đề xuất khoanh nợ nần gốc 5 năm (2017-2022) khoản vay 162,5 triệu đô la Mỹ tại dự án Đạm Ninh Bình tới nay chẳng có khả năng giả và yêu cầu Chính che giả cầm. Từ mùa việc nào là, câu hỏi tốt ra là bây giờ có bao lăm dự án mà Chính che vay bay cho vay lại đương đặt Chính che sử dụng ngân sách đặt giả cầm?

Dự án Đạm Ninh Bình do Vinachem đả chủ đầu tư nằm trong suốt danh sách 12 dự án bại lỗ lã, vỡ nợ nần mực Bộ Công Thương. Để có tiền đầu tư dự án có tổng nguyên (sau khi bị nhóm nguyên) là 667 triệu đô la Mỹ, Vinachem hẵng đặt vay 250 triệu đô la trường đoản cú Ngân dãy Eximbank Trung Quốc. Số tiền vay nào là có nguồn cội trường đoản cú nguyên vay tín dụng bên mua mà Chính che đi vay bên Trung Quốc bay cho Vinachem vay lại ắt đặt đầu tư dự án, chẳng nếu nguyên vay ODA. Khoản vay 250 triệu đô la nào là có thời kì vay 15 năm, hẵng hoàn tất việc co nguyên năm 2012. Ngân dãy Đầu tư và Phát triển (BIDV) là bên áp giải ngân mạng tiền cho vay lại.

Theo kế hoạch, dự án có 15 năm giả nợ nần chia đả 20 kỳ bán niên cạ rau (12,5 triệu đô la/kỳ). Tuy nhiên, sau 7 kỳ giả nợ nần gốc cùng mạng tiền 87,5 triệu đô la, Vinachem chẳng có khả năng giả đấu vì vậy yêu cầu Chính che, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương cho phép khoanh nợ nần gốc 5 năm (2017-2020) cạ danh thiếph yêu cầu Chính che giả cầm nợ nần gốc 162,5 triệu đô la trong suốt cùng thời kì nào là. Đổi lại, tập đoàn sẽ tập hợp giả nợ nần lời và chi phí trong suốt thời kì 5 năm là 125 triệu đô la (trường đoản cú tháng 7-2017 tới cả tháng 1-2022). Sau đấy, Vinachem sẽ đấu giả nợ nần gốc đả 13 kỳ, kéo dài trường đoản cú năm 2022 tới năm 2028.

Nếu theo phương án mà Vinachem đề xuất thời Chính che sẽ giả cầm 125 triệu đô la cho Vinachme. Tuy nhiên, theo chia tách mực Bộ Tài chính thời phương án nào là chẳng thể thật hành đặt, mà Vinachem nếu dốc toàn lực và tái cơ bấu thòng tiền đặt giả nợ nần. Nếu Chính che giả cầm hay xin gia hạn vận nợ nần sẽ ảnh hưởng rất to tới uy tín đi vay mực Chính che cũng như tập hạn vậng tín nhiệm quốc gia.

Quỹ tàng trữ lũy giả nợ nần quốc gia bây giờ như cầm nào là và những khoản vay nào là bay cho vay lại mà Chính che đương đtương ứng ra giả cầm? Bộ Tài chính cho hay, nguồn thu mực Quỹ tàng trữ lũy giả nợ nần quốc gia do cỗ nào là quản lý và đền sử dụng đả nguồn giả nợ nần cầm cho danh thiếp doanh nghiệp đi vay hay đặt Chính che bảo lãnh tới hạn vận chẳng giả đặt rất hạn vận chế. Ngoài ra, quỹ đương đương toan kỳ giả cầm cho giàu dự án, doanh nghiệp gặp khó như Giấy Phương Nam, Tổng đả ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC)… do đấy chẳng có nguồn đặt giả cho Vinachem và Đạm Ninh Bình.

Dư nợ nần quá hạn vận mực danh thiếp dự án cho vay lại

Nguồn tin trường đoản cú Kiểm nhóm Nhà nác trong suốt phần kiểm nhóm nợ nần đả (Báo viện kiểm nhóm 2016) cho biết, Bộ Tài chính có chửa lập mỏng giám sát nợ nần và có chửa lập Bản tin nợ nần đả năm 2015 theo quy toan mực luật bay mỏng thông báo và đả khai thông báo bay nợ nần đả. Việc quản lý nợ nần đả đương chia lụi, có chửa đầy đủ. Vì cầm danh thiếp khoản nợ nần Chính che, nợ nần chính quyền địa phương đương có thể có chửa đầy đủ. Nhất là nợ nần doanh nghiệp quốc gia chẳng có bảo lãnh mà nguy cơ giả nợ nần cầm rất tiềm ẩn, khi doanh nghiệp bại lỗ lã, chẳng giả đặt nợ nần như dự án Đạm Ninh Bình hay Nhà máy giấy Phương Nam. Cục Quản lý nợ nần (Bộ Tài chính) cũng có chửa có thống kê mạng nguyên thật co, mạng thật giả nợ nần nác ngoài.

Tính tới cả thời chấm kiểm nhóm 31-12-2015, dư nợ nần mực danh thiếp dự án cho vay lại có nợ nần quá hạn vận tương đương 28.034 tỉ cùng (55 dự án nợ nần quá hạn vận là 5.641 tỉ cùng và Tổng đả ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam-SBIC nợ nần 22.393 tỉ cùng). Trong mạng nào là, danh thiếp khoản nợ nần quá hạn vận tương đương 9.730 tỉ cùng (như SBIC nợ nần 6.562 tỉ cùng, dự án xi măng Hạ Long nợ nần 268 tỉ cùng, dự án thủy điện Nậm Chiến nợ nần 129,5 tỉ cùng…)…

Năm dự án cho vay lại có nợ nần tương ứng nguyên trường đoản cú Quỹ tàng trữ lũy giả nợ nần quốc gia là 1.217,8 tỉ cùng (cốt yếu là danh thiếp dự án xi măng và thủy điện), trong suốt đấy SBIC đặt khoanh nợ nần 520 tỉ cùng trường đoản cú năm 2015.

10 dự án đặt Chính che bảo lãnh nếu tương ứng nguyên trường đoản cú Quỹ tàng trữ lũy đặt giả nợ nần cùng dư nợ nần 199,02 triệu đô la Mỹ. Trong mạng nào là là dự án nhà máy sinh sản cỗt giấy Phương Nam 60,42 triệu euro, dự án xi măng Hạ Long 52,21 triệu euro và dự án xi măng Thái Nguyên 30,79 triệu euro

Mời xem thêm:

Nhìn lại danh thiếp dự án bại lỗ lã nghìn tỉ mực Bộ Công Thương