Vietnam Airlines muốn tăng vốn điều lệ để mua máy bay

Vietnam Airlines muốn tăng vốn điều lệ để mua máy bay

  • hiep1902
  • 20 Tháng Sáu, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Vietnam Airlines muốn tăng vốn điều lệ để mua máy bay

Vietnam Airlines muốn tăng nguyên điều luỵ đặt mua máy bay

Lê Anh

Một máy bay A350 XWB đặt Vietnam Airlines dấn năm 2015 – Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Ngày mai, 20-6, Tổng công ty Hàng chẳng Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ tổ chức đại họp cổ đông. Đáng đặt ý là việc đệ trình Đại họp cổ đông chuẩn y phương án tăng nguyên điều luỵ qua việc phát hành thêm 191,1 triệu cổ phiếu nửa cho cổ đông hiện hữu đặt có nguyên mua danh thiếp máy bay đời mới như Boeing 787-9, Airbus A350.

Theo tờ đệ trình đặt Vietnam Airlines gửi tới cổ đông đặt phục vụ cho đại họp, Hội đồng quản trị mực tàu Vietnam Airlines đệ trình đại họp cổ đông chuẩn y chủ trương phát hành thêm cổ phiếu đặt nửa cho cổ đông hiện hữu đặt tăng nguyên điều luỵ đặt mua danh thiếp máy bay B787-9 và A350.

Cụ dạng mạng lượng dự toan phát hành thêm là 191,1 triệu cổ phiếu đồng mạng giá như 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đấy, phát hành cho cổ đông quốc gia là 164,7 triệu cổ phiếu; phát hành cho ANA Holdings Inc. 16,7 triệu cổ phiếu; danh thiếp cổ đông khác 9,6 triệu cổ phiếu.

Tỷ luỵ thực hành quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 15,5753%. Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu đơn cổ phiếu sẽ đặt hưởng đơn quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cứ 100 quyền sẽ đặt mua 15,5753 cổ phiếu phát hành thêm.

Thời chấm phát hành dự toan dự toan ra quí 4-2017 hay đơn thì chấm khác theo quyết toan mực tàu Hội đồng quản trị đặt đại họp đồng cổ đông ủy quyền.

Tổng mạng tiền thu đặt từ bỏ đợt phát hành cổ phiếu thêm dự toan là 1.911 tỉ đồng. Nếu đặt đại họp đồng cổ đông thường niên 2017 chuẩn y, mạng tiền nè sẽ sử dụng đặt tính sổ tiền mua máy bay B787-9/A350 và tính sổ danh thiếp dịch vụ phục vụ hoạt động sinh sản kinh dinh.

Về kế hoạch phát triển nhóm bay trong suốt năm 2017, Vietnam Airlines đấu thực hành dời tráo cơ bấu nhóm bay cơ thể rộng đồng việc nửa 4 tàu bay B777, ngừng khai hoang và giả 3 tàu bay A330, nửa và mượn lại 4 tàu bay A350 và 1 tàu bay B787. Tổng mạng máy bay mực tàu hãng tới năm 2017 là 91.

Về kế hoạch đầu tư năm 2017, Vietnam Airlines đầu tư 100 dự án đồng tổng kinh phí đầu tư 2.925 tỉ đồng, tương đương 36,5% so đồng thực hành năm 2016. Trong đấy, đầu tư nhóm tàu bay là 2.111 tỉ đồng, giật 72% kinh phí đầu tư năm 2017, kì cọ 28,2% so đồng thực hành năm 2016.

Cổ đông muốn giải tán hãng hàng chẳng SkyViet

Liên quan liêu tới nội dung vách lập hãng hàng chẳng SkyViet trên cơ sở sắp đặt lại công ty bay dịch vụ VASCO, theo tờ đệ trình đại họp cổ đông, hai cổ đông Techcom Capital và Techcomdeveloper còn muốn giải tán hãng hàng chẳng nè sau hơn đơn năm vách lập và có chửa bay đặt chuyến nè.

Theo tờ đệ trình mực tàu Vietnam Airlines, hãng hẵng góp nguyên đồng 2 đối xử tác là Công ty TNHH Quản lý quỹ kỹ thương tình – Techcom Capital và Công ty cổ phần phát triển dự án Techcomdeveloper-TCD đặt vách lập Công ty cổ phần hàng chẳng SkyViet.

Ngày 10-3-2016, SkyViet hẵng đặt Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM gấp giấy chứng dấn đăng ký doanh nghiệp.

Đến ngày 18-4-2017, Công ty cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam (trước kia là Công ty cổ phần Phát triển dự án Techcomdeveloper) có văn bản gửi Vietnam Airlines đề xuất 2 phương án. Một là danh thiếp cổ đông hiện hữu mua lại cổ phần mực tàu TCO tại SkyViet. Hai là giải tán SkyViet.

Ngày 3-5-2017, Techcom Capital có văn bản gửi Vietnam Airlines đề nghị công thủ tục giải tán SkyViet. Trong thì kì giải quyết danh thiếp thủ tục pháp lý có hệ trọng tới việc giải tán SkyViet, VASCO đã đấu hoạt động đồng nhân danh thiếph là đơn chi nhành mực tàu Vietnam Airlines.

Tính tới thì chấm cổ đông đề nghị giải tán SkyViet, công ty nè đã có chửa đặt gấp giấy phép kinh dinh vận tải hàng chẳng từ bỏ danh thiếp cơ quan liêu có thẩm quyền.

Cuối tháng 5-2017, Văn buồng Chính che hẵng có công văn gửi Bộ Giao am hiểu Vận vận tải bay việc toan giá như, góp nguyên, vách lập và đề nghị gấp giấy phép kinh dinh vận tải hàng chẳng, giấy phép kinh dinh hàng chẳng mực tàu SkyViet.

Theo công văn, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Giao am hiểu Vận vận tải bẩm lại ắt quá đệ trình thực hành đề án nè đặt coi xét có chủ trương thực hành đấu hay chẳng theo đúng quy toan luật pháp. Đồng thì có bẩm Văn buồng Tổng bí thơ trong suốt tháng 5-2017.

Mời xem thêm:

>> Vietnam Airlines đề xuất tăng nguyên, mua thêm 18 máy bay