Vì sao 730 doanh nghiệp sau CPH không chịu niêm yết?

Vì sao 730 doanh nghiệp sau CPH không chịu niêm yết?

  • hiep1902
  • 13 Tháng Bảy, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Vì sao 730 doanh nghiệp sau CPH không chịu niêm yết?

Vì sao 730 doanh nghiệp sau CPH chẳng chịu niêm yết?

Lan Nhi

Vẫn đang giàu DNNN sau CPH chửa thực hành niêm yết quy toan. Ảnh:TL

(TBKTSG Online)- Không nếu 578 doanh nghiệp quốc gia (DNNN) mà là 730 DNNN sau cổ phần hóa (CPH) chẳng chịu đăng ký giao thiệp, niêm yết trên sàn chẳngng khoán theo quy toan bây giờ hành. Và Phó Thủ tướng tá Vương Đình Huệ hả đề nghị nếu công rõ chuyện nào.

Phó Thủ tướng tá Vương Đình Huệ hôm 14/7 hả có văn bản đề nghị Bộ Tài chính và Văn buồng Chính che nếu công khai danh sách 730 doanh nghiệp CPH chửa đăng ký trên UPCOM và đề nghị cạc cỗ, cơ quan có hệ trọng cũng như Hội cùng vách viên cạc tập đoàn, tổng công ty nếu khẩn trương thực hành việc nào.

Cụ trạng thái hơn là bản danh sách cạc doanh nghiệp hả CPH mà chửa niêm yết đến chót tháng 6 nếu đặt mỏng lên Thủ tướng tá và công khai trên Cổng thông báo điện tử Chính che.

Trước đấy, hôm 11-7-2017, tại cược hội sơ kết sáu tháng đầu năm cụm trường đoản cú Ban chỉ đạo CPH, thông báo trường đoản cú Chính che cho biết bây giờ có 578 DNNN sau CPH chửa đăng ký niêm yết giao thiệp trên sàn chẳngng khoán.

Quyết toan 51/2014 cụm trường đoản cú Thủ tướng tá Chính che quy toan: Trong thời vận hạn 90 ngày kể trường đoản cú ngày đặt gấp Giấy chẳngng thực đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp CPH (nguyên điều luỵ trường đoản cú 10 tỉ cùng tang lên, có chí ít 100 cổ đông) nếu hoàn vách thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu đặt lưu ký tập hiệp tại Trung bụng lưu ký chẳngng khoán và đăng ký giao thiệp trên hệ thống giao thiệp Upcom theo quy toan cụm trường đoản cú Luật Chứng khoán.

Trường hiệp doanh nghiệp CPH đáp ứng đầy đủ cạc điều kiện niêm yết tại sở giao thiệp chẳngng khoán, sau khi thực hành cạc thủ tục đặt đem cổ phiếu ra giao thiệp trên ả trường chẳngng khoán theo quy toan, trong suốt thời vận hạn tối đa đơn năm kể trường đoản cú ngày đặt gấp Giấy chẳngng thực đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp CPH nếu bổ sung hồ sơ đặt hoàn vách thủ tục niêm yết tại cạc sở giao thiệp chẳngng khoán.

Trường hiệp doanh nghiệp hả chính thức dời vách công ty cổ phần trước khi quyết toan 51 có hiệu lực thi hành thời đại diện chủ sở hữu nguyên quốc gia có bổn phận chỉ đạo người đại diện kết hiệp, đôn đốc doanh nghiệp hoàn vách việc thực hành đăng ký giao thiệp và niêm yết theo quy toan trong suốt thời vận hạn tối đa đơn năm.

Chỉ ả mạng 04 cụm trường đoản cú Thủ tướng tá buổi tháng 2 năm nay bay việc đẩy mạnh công tác sắp đặt, đổi mới DNNN 2016-2020 đơn lần nữa nhắc lại quy toan bắt DNNN CPH nếu đăng ký giao thiệp, niêm yết trên sàn chẳngng khoán khi đủ điều kiện trong suốt vòng 1 năm kể trường đoản cú ngày IPO.

Vậy vì sao có đến dãy trăm doanh nghiệp sau CPH chẳng thực hành quy toan niêm yết nói trên?

Chuyện DNNN sau CPH mà đã đang nguyên Nhà nác chi phối hay nguyên quốc gia trường đoản cú 36% tang lên (tỷ luỵ nguyên quốc gia đủ đặt che quyết cạc quyết toan cụm trường đoản cú HĐQT tại cạc cược hội nếu chẳng cùng thuận) chửa đăng ký trên Upcom, cùng nghĩa cùng vi phạm quy toan bay niệm yết, là khó có trạng thái bằng lòng đặt.

Tuy nhiên, giàu DNNN sau CPH có tỷ luỵ nguyên quốc gia đang lại rất thấp hay chẳng đang thời quyền quyết toan có đăng ký niêm yết hay chẳng phụ thuộc ra đại hội cùng cổ đông, chẳng chẳng đang ở Chính che. Vì cầm, vấn đề là Bộ Tài chính nếu thống kê có bao lăm DNNN sau CPH đang nguyên quốc gia trường đoản cú 36% tang lên chẳng chịu đăng ký niêm yết thời chuẩn y người đại diện nguyên chủ sở hữu tại đây bắt niêm yết theo quy toan. Với cạc DNNN mà nguyên quốc gia khồng đang hay đang lại quá thấp thời việc bắt niêm yết là chẳng trạng thái.

Mời xem thêm:

578 doanh nghiệp sau CPH chửa đăng ký niêm yết