TPHCM: thu thuế nội địa vượt chỉ tiêu

TPHCM: thu thuế nội địa vượt chỉ tiêu

  • hiep1902
  • 28 Tháng Mười Hai, 2016
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở TPHCM: thu thuế nội địa vượt chỉ tiêu

TPHCM: thu thuế má nội địa băng chỉ tiêu

Minh Tâm

Số thu nội địa trên địa bàn TPHCM hỉ băng chỉ tiêu pháp lệnh. Ảnh: doanh nghiệp đặt chỉ dẫn buông thô kệchng báo tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

(TBKTSG Online) – Tính đến ngày 22-12, mạng thuế má nội địa thu đặt tại TPHCM hỉ băng chỉ tiêu pháp lệnh đặt trao, dù chỉ tiêu nào hỉ đặt điều chỉnh vài ba dò đặt bù đắp sự sút giảm của những ngành khác.

Theo thô kệchng báo trường đoản cú Cục Thuế TPHCM, tổng thu nội địa tâm tính cân đối đến 22-12 là 196.356 tỉ đồng, băng 0,28% dự toán pháp lệnh năm 2016 và tăng 7,84% so đồng đồng kỳ năm 2015.

Nếu ngoại trừ dù thô kệch, con mạng là 182.780 tỉ đồng, đều băng chỉ tiêu và đồng kỳ. Nếu ngoại trừ hết tiền sử dụng cáu, chừng độ tăng so đồng đồng kỳ và chỉ tiêu đang cao hơn.

Theo dự toán pháp lệnh năm 2016 do Bộ Tài chính và UBND TPHCM trao (dò đầu) thời Cục Thuế TPHCM nếu thu nội địa đạt 177.600 tỉ đồng, thu trường đoản cú dù thô kệch là 18.200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, con mạng nào hỉ đặt đỡ lên vài ba dò sau đấy. UBND TPHCM chỉ tôn giáo con mạng dự toán phấn đấu của năm 2016 là 204.673,8 tỉ đồng, trong suốt đấy thu nội địa là 186.473,8 tỉ đồng và thu trường đoản cú dù thô kệch là 18.200 tỉ đồng.

Trong khi đấy, Bộ Tài chính ra chót tháng 6 cũng trao Cục Thuế TPHCM nếu tăng thu thêm 23.000 tỉ đồng đặt bù đắp hụt thu của ngân sách Trung ương, mỏ ác mạng thu nội địa chẳng tâm tính dù thô kệch nếu đạt 200.600 tỉ đồng. Con mạng nào tăng đến 25% so đồng mạng thực hành đồng kỳ. Lãnh tôn giáo Cục Thuế TPHCM trường đoản cúng san sẻ đây là nhiệm mùa nặng nề mà nếu nỗ sức đạt đặt.

Riêng Tổng cục súc Thuế ra chót tháng 9 thời có công văn trao ngành thuế má TPHCM trong suốt quí 4 nếu đạt 43.760 tỉ đồng thu nội địa và 3.500 tỉ đồng trường đoản cú dù thô kệch.

Dấu tiệm khả quan bay mạng thu hỉ đặt vắng buổi tháng 11 khi cạc chỉ tiêu thu đều đạt khá.

Tại vắng nào, Cục Thuế TPHCM phân tách đơn mạng duyên cớ giúp mạng thu khả quan.

Đó là mạng thu ở giàu dung nhan thuế má chính hỉ tăng khá. Trong đấy, thuế má tiêu thụ đặc biệt có tỷ lệ tăng cao nhất trong suốt 3 loại thuế má chính của khu vực kinh tế. Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế má giá trị gia tăng cũng tăng ở của hai con mạng. Các dung nhan thuế má cũng đều tăng ở cạc khu vực loại ảnh kinh tế.

Bên mép đấy, cạc khoản thu như thuế má thu nhập cá nhân chủ nghĩa; tiền cho mượn phương diện cáu, phương diện nước; thu tiền nửa nhà chọc sở hữu Nhà nước; thuế má bảo vệ môi trường; lệ phí trước bạ… đều tăng khoẻ so đồng đồng kỳ.

Còn xét theo ngành nghề sinh sản kinh dinh thời ngành bất động sản, ngành bảo hiểm có của tăng cao so đồng đồng kỳ. Các ngành khác như sinh sản, thuốc lá cũng tăng cả khá.

Xem thêm:

Kinh tế băng qua khó khăn, tăng cả GDP đạt 6,21%

Ngành thuế má “ấm lên” theo thị trường bất động sản