Thị trường giảm điểm sâu phiên cuối tuần

Thị trường giảm điểm sâu phiên cuối tuần

  • hiep1902
  • 6 Tháng Bảy, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thị trường giảm điểm sâu phiên cuối tuần

Thị dài giảm chấm sâu phiên chót bằng

Phòng Phân tàng trữ, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng

(TBKTSG Online) – Phiên giao du chót bằng bật cửa cùng những diễn biến khá cẩn trọng. Áp sức nửa gia tăng trong suốt chừng thời kì đầu phiên ập hai chỉ số lui xuống dưới mốc xì tham lam rọi.

Tuy nhiên sau những phút điều chỉnh trước hết, dung nhan xanh hỉ xoay trở lại thị dài. Kết phiên sáng, VN-Index tăng nặng 0,08% lên 783,31 chấm, HNX-Index đạt 102,68 chấm (+0.07%).

Sang phiên bề, sức ép nửa tăng khoẻ khiến thị dài cù lao bề trầm trong suốt dung nhan hường. Các cổ phiếu trụ trói buộc chịu sức nửa ra khá khoẻ là duyên cớ chính khiến thị dài giảm chấm sâu. Đóng cửa phiên giao du, VN-Index giảm khoẻ 0,88% xuống 775,73 chấm, HNX-Index giảm 1% xuống 101,58 chấm.

Thanh khoản thị dài tăng khoẻ so cùng những phiên trước. Cụ trạng thái, tại HSX có 237 triệu đơn vị khuýp lệnh ứng cùng 4.112 tỉ cùng (+14,7%) và HNX có 95 triệu giao du khuýp lệnh cùng tổng giá trị là 983 tỉ cùng (+27,0%).

Các mã trụ trói buộc chịu ảnh hưởng khá nặng nề, bảnh ảnh là VNM (-2,10%), PLX (-2,11%), VCB (-1,65%), KDC (-2,11%), VIC (-0,94%), đang SAB, GAS chốt phiên tại mực tàu tham lam rọi. Đặc bặt, tốp chứng khoán bị nửa ra khoẻ nhất trong suốt bữa nay, trong suốt đấy HCM (-6,05%), CTS (-6,69%), SSI (-3,85%).

Các nhà đầu tư nước ngoài bữa nay nửa ròng rã cùng giá trị 78 tỉ cùng tâm tính riêng tại HSX. Các mã đặt mua ra giàu nhất bữa nay là BID (+14,1 tỉ cùng), HPG (+9,1 tỉ cùng), CII (+7,9 tỉ cùng). Ngược lại, danh thiếp nhà đầu tư nước ngoài nửa ra giàu nhất tại PLX (-46,5 tỉ cùng), SSI (-25,2 tỉ cùng), VNM (-23,7 tỉ cùng), KBC (-11,3 tỉ cùng).

Diễn biến giảm khoẻ đột ngột trong suốt phiên bữa nay là rất đáng lưu tâm. Dù cầm tâm tính tới ngày nay, khuynh hướng tăng trung hạn vận mực tàu hai chỉ số chửa có dấu hiệu bị vi phạm. Nhà đầu tư đã có trạng thái duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mực tàu cao hơn tiền trong suốt danh mục mà cho nên hạn vận chế bật ra danh thiếp vị thế mua mới cho tới khi tình trạng chốt lãi ngắn hạn vận đặt thăng bằng trở lại.