Thị giá cổ phiếu đang thiết lập mặt bằng mới

Thị giá cổ phiếu đang thiết lập mặt bằng mới

  • hiep1902
  • 19 Tháng Mười Hai, 2016
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thị giá cổ phiếu đang thiết lập mặt bằng mới

Thị giá như cổ phiếu đang thiết lập phương diện bằng mới

Thành Nam

Trong hơn 11 tháng qua, theo thống kê của bộ phận phân tách, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), ối ngoại nửa ròng rã tìm kiếm 6.800 tỉ với. Ảnh TL SGT

(TBKTSG) – Chứng khoán hãy qua chẳng chỉ đơn bằng bòn, mặc trưởng đơn, hai tháng bòn khi ối ngoại liên thô kệch lỗ nửa ròng rã, khiến nhà đầu tư nội cũng nửa theo. Trong hơn 11 tháng qua, theo thống kê của bộ phận phân tách, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), ối ngoại nửa ròng rã tìm kiếm 6.800 tỉ với, trong suốt đấy riêng mã VIC gia tộc nửa ròng rã 6.300 tỉ với.

Nếu chẳng tâm tính cây nửa ròng rã ở VIC, giá như trị nửa ròng rã chung của nác ngoài khá bé. Nhưng so với với kỳ năm ngoái, thời chấm gia tộc mua ròng rã tìm kiếm 110 triệu đô la Mỹ (gần 2.500 tỉ với), mới chộ sự thiếu hụt của nguyên ngoại đặt lại tìm kiếm rỗng bé trên ả trường.

Sự thiếu hụt này càng gia tăng è cổ thuật từ bỏ khi với đô la Mỹ khoẻ lên so với cạc với bạc khác và trưởng với tiền trìnhng. Chỉ mạng chẳngng khoán ở lệ Âu và Mỹ đều đi lên và hãy tông những mốc xì kỷ lục mới. Tiền bị co khỏi cạc ả trường mới đặt, è cổ thuật trưởng ả trường gần biên như Việt Nam đặt đâm trở lại chính quốc. Hai quỹ đầu tư chỉ mạng VNM ETF và DB ETF liên thô kệch lỗ bị co nguyên, có chửa è cổ thuật đơn mạng quỹ đấyng cũng chịu sức ép nửa ra đặt đấyng quỹ khi chót năm hãy gần áp. Hiện tại mạng cây chẳngng chỉ quỹ của DB ETF đang tìm kiếm 12 triệu đơn vị và của VNM ETF đang dưới 20 triệu đơn vị, tương đương với mạng nguyên của hai quỹ ra đầu năm 2013.

Xu hướng nửa ra hãy khiến cho ả giá như cổ phiếu nói chung đặt thiết lập ở phương diện bằng mới, tương đối rẻ chẳng chỉ so với cạc ả trường khu vực, mà so với chính VN-Index. Hầu cả cạc cổ phiếu MidCap và SmallCap hãy giảm sâu, lẩn quất ở mạng giá như và cao nhất cũng chỉ trên dưới 20.000 với. VN-Index tâm tính từ bỏ đầu năm đến nay đã đang tăng 16%, mà thực tại việc tăng này cốt cậy cổ phiếu SAB mới niêm yết (SAB tăng è cổ sáu phiên liên thô kệch lỗ) và ROS. Không ít cổ phiếu có ả giá như hãy bay miền bần tiệny, thấp nhất trong suốt vòng hai năm trở lại đây. Các cổ phiếu nhà băng đều giảm sâu. CTG, BID, STB, EIB đều ở miền giá như thấp nhất của 12 tháng. Trên sàn Hà Nội, SHB thậm chí chỉ đang 4.600 với/cổ phiếu.

Giờ đây coi bay năm 2017 những quan chấm bi quan bay chẳngng khoán đang lan rộng. Thứ nhất khả năng ả trường đấyn dấn thêm thòng nguyên ngoại đâm ra sàn niêm yết (chẳng tâm tính nguyên ngoại dự mua cạc đợt tăn năn nguyên quốc gia tại doanh nghiệp quy mô như Vinamilk, Sabeco, Habeco, ACV…) là thấp. Những giải pháp của cơ quan quản lý đặt ập que khoản của ả trường và cuốn nguyên nội xỏ xiên như chơi vạc huy tác dụng.

Thứ hai biến mạng của kinh tế vĩ mô trong suốt năm đến tỏ ra rất khó dự đoán vì diễn biến lạm vạc, tỷ giá như, lãi suất, tăn năn nguyên quốc gia và đi với với nó là cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh, đem công ty cổ phần lên sàn phụ thuộc đơn phần chẳng bé ra ả trường quốc tế. Việc giá như dù thô kệch thế giới tăng trong suốt những bằng gần đây cậy cạc thành viên OPEC và Nga đạt đặt thỏa thuận bay bốc giảm sản cây có dạng là yếu tố ập giá như xăng trong suốt nác và tác cồn đến CPI. Tỷ giá như chẳng dạng đứng ngoài ảnh hưởng sự khoẻ lên chộ rõ của với đô la Mỹ. Kiều ăn năn năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái, mà sự giảm này có dạng rõ vẻ hơn khi lãi suất hà tiện ngoại bạc đã giữ ở của 0%, đang biến cồn tỷ giá như đang khỏa lấp sự chênh lệch lãi suất tiền gửi giữa ngoại bạc và nội bạc. Việc tăn năn nguyên quốc gia có dạng gặp chướng ngại nếu như tư duy và cạch thức tăn năn nguyên chẳng đủ lẻ hoạt đặt hợp với ả trường.

Bên lề đấy, đơn năm qua việc tái cơ bấu cạc tổ chẳngc tín dụng, đặc biệt xử lý nợ nần xấu xỏ xiên như giậm chân tại chỗ. Con lối độc nhất hiệu quả trong suốt xử lý nợ nần xấu là cạc nhà băng nếu dây lưng bắt vâng, trlợi. lập đề phòng rủi ro. Nhưng nếu như chỉ bám ra đơn con lối này, thời ngành nhà băng chẳng đang dư địa đặt giữ phương diện bằng lãi suất cho vay hiện hành, chẳng chẳng nói đến giảm lãi suất.

Chứng khoán sẽ đấu diễn trớn phân hóa coi từ bỏ biến cồn giá như hàng hóa thế giới. Giá dù thô kệch, cao su tự nhiên, dù bằng, đậu nành, than bần tiện, lối, quặng sắt… đang đi lên và hãy tăng tìm kiếm 30-40% so với bần tiệny. Các cổ phiếu có hệ trọng đến giá như hàng hóa hình như đang ở chân của đơn con sóng to. Tuy cầm, sẽ chẳng có chuyện giá như hàng hóa bay mà chẳng gặp bất cứ chướng ngại này. Các thỏa thuận của OPEC và Nga có dạng bị ách trệ vì nướu lợi. riêng mỗi một phía, có chửa è cổ thuật trào lưu dù bần tiện phiến ở Mỹ sẽ bùng vạc trở lại nếu như giá như dù thô kệch tông ngưỡng 60 đô la Mỹ/thùng. Mặt khác, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nhiên liệu từ bỏ Trung Quốc đã có chửa bình phục như kỳ vẳng.

Để lên đặt 700 chấm, VN-Index cần có thêm giàu “ông to” lên sàn như Sabeco. Hiện tịnh “sao đâmi ngôi” giữa cạc cổ phiếu nguyên hóa to đang đặt klợi. hoạt. Sự phân cực giữa nhen này và phần đang lại của ả trường giãn rộng đến đâu là điều khó dạng nói trước.