Thanh khoản tăng nhẹ

Thanh khoản tăng nhẹ

Thanh khoản tăng nặng

Phòng Phân tàng trữ, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng

(TBKTSG Online) – Phiên giao tế ngày 21-6 bật cửa cùng sức ép nửa tăng khoẻ thoả khiến hai chỉ số lui sâu xuống dưới kì hạng tham lam rọi. Tạm dứt phiên sáng, VN-Index giảm xuống 762,73 chấm (-0,69%), đang HNX-Index giảm xuống 98,38 chấm (-1,42%).

Thị dài bay chót phiên giao tế có phần khởi dung nhan hơn so cùng phiên sáng. Nhiều cổ phiếu trụ trói buộc tăng giá như góp phần thu chật trớn giảm kì hạng thị dài. Kết hích phiên giao tế, VN-Index chốt ngày tại 767,41 chấm (-0,08%), đang HSX-Index tại 98,68 chấm (-1,12%).

Thanh khoản tăng nặng so cùng phiên trước đấy. Tính riêng tại HSX có 193 triệu đơn vị khuýp lệnh ứng cùng 3.901 tỉ cùng (+4,3%), đang tại HNX có 65 triệu giao tế khuýp lệnh cùng tổng giá như trị là 765 tỉ cùng (+6,5%).

Mặc dù Nghị quyết xử lý nợ nần xấu đặt chuẩn y như kỳ vẳng mà nhen cổ phiếu nhà băng nhìn chung suy giảm. Cụ trạng thái, dung nhan hường đắp danh thiếp mã CTG (-3,11%), VCB (-2,15%), BID (-1,22%).

Giữa danh thiếp mã nguyên hóa to diễn ra sự phân hóa. Thị dài ghi nhận dung nhan xanh hăng hái buổi chót phiên tại danh thiếp mã PLX (+2,29%), VIC (+1,18%), SAB (+0,94%), VNM (+0,52%). Ngược lại, thị dài chứng kiến danh thiếp cổ phiếu cổ phiếu to tại nhen nhà băng và GAS (-0,69%) trầm trong suốt dung nhan hường.

Khối ngoại đấu duy trì trạng thái mua ròng rã cùng giá như trị 17 tỉ cùng. Các mã đặt nhà đầu tư nước ngoài mua giàu nhất là STB (+23,7 tỉ cùng), GAS (+20,5 tỉ cùng), PLX (+19,1 tỉ cùng), HSG (+12,3 tỉ cùng), HCM (+11,6 tỉ cùng). Ngược lại, danh thiếp mã bị nửa ra giàu nhất là VJC (-26,9 tỉ cùng), DHG (-20,2 tỉ cùng), DXG (-14,7 tỉ cùng), HPG (-10,6 tỉ cùng), MSN (-10,2 tỉ cùng).

Xu hướng tăng đặt coi là bề hướng chủ đạo ở trưởng hai chỉ số VN-Index và HNX-Index, bất chấp việc có thêm danh thiếp rung lắc ngắn kì hạn hay chẳng. Nhà đầu tư đặt khuyến khích duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở kì hạng cao trong suốt danh mục đặt hưởng nướu trong suốt đơn khuynh hướng tăng.