Tập đoàn Lộc Trời chính thức chào sàn UPCoM

Tập đoàn Lộc Trời chính thức chào sàn UPCoM

  • hiep1902
  • 23 Tháng Bảy, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Tập đoàn Lộc Trời chính thức chào sàn UPCoM

Tập đoàn Lộc Trời chính thức chào sàn UPCoM

Trung Chánh

Lúa gạo là đơn trong suốt những lĩnh vực hoạt động chính hạng Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Sau khi tốt Sở Giao nhỉnh Chứng khoán Hà Nội giao giấy chứng nhận, Tập đoàn Lộc Trời hở có phiên giao thiệp trước hết trên sàn UPCoM với 67,1 triệu cổ phiếu LTG ra ngày bữa nay, 24-7, theo thông báo tự Tập đoàn Lộc Trời.

Tập đoàn Lộc Trời cho biết, với ví tham lam rọi trong suốt phiên giao thiệp trước hết trên sàn UPCoM là 55.000 với/cổ phiếu, ví trị nguyên hóa 67,1 triệu cổ phiếu LTG hạng Tập đoàn Lộc Trời khi chào sàn đạt cận 3.700 tỉ với.

Tập đoàn Lộc Trời tốt biết đến là công ty nông nghiệp kinh dinh trong suốt 3 lĩnh vực chính, gồm thuốc bảo vệ thật phẩy, dinh dưỡng lượng trồng trọt; chi lượng trồng trọt và chế biến lương thật.

Thông tin tự Tập đoàn Lộc Trời cho biết, trong suốt năm 2016, đơn vị nào đạt 7.783 tỉ với doanh thu và 349 tỉ với nướu nhuận sau thuế má, ứng nướu nhuận trên mỗi một cổ phiếu (EPS) đạt 4.382 với.

Trong năm 2017, Lộc Trời tốt mục tiêu doanh thu thuần đạt 8.287 tỉ với và nướu nhuận sau thuế má đạt 460 tỉ với, tăng 28,7% so với năm trước; EPS đạt 5.822 với với của phân cổ mỏ ác 30% tiền mặt. Nửa đầu năm 2017, doanh thu thuần hạng Lộc Trời đạt 4.052 tỉ với, tăng 14,42% so với với kỳ năm 2016 và nướu nhuận sau thuế má ở của 196 tỉ với.

Trong mai sau, Tập đoàn Lộc Trời tốt mục tiêu giật 30% ả phần ngành thuốc bảo vệ thật phẩy so với 20% như ngày nay và giữ vị trí dẫn đầu bay thương xót tiệm gạo. Lộc Trời cũng lên kế hoạch niêm yết trên HOSE trong suốt thời kì đến và tông mục tiêu nguyên hóa 1 tỉ đô la Mỹ ra năm 2021.