Tăng biện pháp xử phạt trên thị trường UPCoM

Tăng biện pháp xử phạt trên thị trường UPCoM

  • hiep1902
  • 29 Tháng Sáu, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Tăng biện pháp xử phạt trên thị trường UPCoM

Tăng biện pháp xử phát trên thị dài UPCoM

Lan Nhi

Thị dài UPCOM mực cạc doanh nghiệp có chửa niêm yết gia tăng kỷ lục bay mạng lượng và quy mô, cũng như tâm tính phức tạp khi phát triển lên đơn chừng của mới. Ảnh:TL

(TBKTSG Online) – Quy chế mới bay tổ chức và quản lý thị dài chứng khoán mực công ty đại chúng có chửa niêm yết (UPCoM) nhỉ tăng thêm hai của xử phát đối xử cùng cạc dài hợp vi phạm mực cạc công ty niêm yết tại đây .

Theo quy chế mới do Sở trao thiệp chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành, cạc biện pháp quản lý, giá nhưm sát đối với công ty đăng tải ký trao dịch đặt đỡ trường đoản cú hai mức độ (lâm thời ngừng trao thiệp và hạn chế trao thiệp) lên vách 4 mức độ (nhắc vi phạm trên rành thị dài, lâm thời ngừng trao thiệp, hạn chế trao thiệp và đình chỉ trao thiệp.

Cụ dạng, doanh nghiệp sẽ bị nhắc vi phạm trên rành thị dài khi muộn ban bố thông báo quá 30 ngày đối xử cùng bẩm tài chính (BCTC) năm nhỉ kiểm nhóm hay BCTC bán niên nhỉ soát xét.

Doanh nghiệp sẽ bị lâm thời ngừng trao thiệp tối đa 5 phiên khi xuất hiện đơn trong suốt mạng cạc dài hợp: giá như, khối lượng trao thiệp chứng khoán có biến động thất thường; muộn ban bố thông báo quá 45 ngày đối xử cùng BCTC năm; chẳng ban bố thông báo bay hội đại hội cùng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên trong suốt thời kì 6 tháng kể trường đoản cú ngày chấm dứt năm tài chính; chẳng ban bố thông báo thất thường đối xử cùng cạc thông báo xung yếu có hệ trọng tới tình hình hoạt động mực doanh nghiệp.

Công ty đại chúng cũng sẽ bị hạn chế trao thiệp khi bị âm nguyên chủ sở hữu; ngừng hay bị ngừng cạc hoạt động sinh sản, kinh dinh chính trường đoản cú đơn năm tang lên; có quan điểm kiểm nhóm quả ngược hay khước trường đoản cú đem ra quan điểm đối xử cùng BCTC năm cận nhất; có chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết và có chửa khắc phục duyên cớ dẫn tới tình trạng chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết.

Công ty sẽ bị đình chỉ trao thiệp trong suốt dài hợp: chẳng xác toan đặt trụ sở chính theo giấy chứng thực đăng tải ký doanh nghiệp hay giấy phép hoạt động trong suốt lĩnh vực chuyên ngành; Ủy ban Chứng khoán Nhà nác, Sở trao thiệp chứng khoán phát hiện hành vi mạo hồ sơ đăng tải ký trao thiệp hay hồ sơ đăng tải ký trao thiệp chứa đựng những thông báo lệch lạc nghiêm trọng ảnh hưởng tới quyết toan mực nhà đầu tư; vi phạm nghiêm trọng quy toan bay ban bố thông báo trên thị dài chứng khoán.

Bên cạnh đó, quy chế cũng bổ sung cạc điều khoản quy toan bay bay giới hạn nao núng giá như đặt xử lý cạc dài hợp đặc biệt khi đem chứng khoán ra đăng tải ký trao thiệp như dài hợp sau khi tâm tâm tính, giá như è cổ và giá như sàn cạ giá như tham lam chiếu tướng, hay dài hợp giá như tham lam chiếu tướng rất bé, cạ 100 cùng.

Theo HNX, trước đấy, Quyết toan 51/2014/QĐ-TTg và Thông tư 115/2016/TT-BTC với chủ giương lắp đấu giá như cổ phần hóa cùng đăng tải ký trao thiệp đã tạo cú ưa cho UPCoM, hỗ trợ mạnh mẽ cho sự tăng trưởng về quy mô. Trong vòng có chửa đầy 2 năm (trường đoản cú tháng 12-2015 đến tháng 6-2017), số lượng doanh nghiệp đã tăng hơn 2,2 lần, từ 256 doanh nghiệp lên 571 doanh nghiệp. Vốn hóa thị trường đạt 440 ngàn tỉ cùng, vội 2,4 dò so cùng thị dài niêm yết. Thanh khoản mực thị dài đã cải thiện rất nhiều, hiện đạt mức 200 tỉ cùng/phiên.

Các doanh nghiệp trên UPCoM có quy mô nguyên trải rộng từ vài ba chục tỉ cùng tới hàng nghìn tỉ cùng, như Tổng công ty Cảng hàng chẳng Việt Nam, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, Tổng Công ty Thép Việt Nam… Các ngành nghề cũng gùi phú, bao phủ rộng khắp các lĩnh vực từ sản xuất, kinh dinh đến thương tình mại, dịch vụ. Chất lượng doanh nghiệp cũng đủ loại từ rất hiệu quả, lãi cao cho đến các doanh nghiệp bại lỗ nặng nề. Những điều này đã tạo cho nên sự khác biệt, tính đa dạng của thị trường UPCoM và tâm tính phức tạp trong suốt hoạt động giá nhưm sát cũng cho nên mà tăng lên.

Mời xem thêm:

TTCK Việt Nam đã có chửa đặt đỡ của