Sắp có ngân hàng 100% vốn Singapore đầu tiên tại VN

Sắp có ngân hàng 100% vốn Singapore đầu tiên tại VN

  • hiep1902
  • 19 Tháng Bảy, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Sắp có ngân hàng 100% vốn Singapore đầu tiên tại VN

Sắp có nhà băng 100% nguyên Singapore trước hết tại VN

T.Thu

UOB đặt bằng lòng bay nguyên tắc vách lập nhà băng 100% nguyên nác ngoài tại Việt Nam. Ảnh minh hoạ: do UOB cung gấp.

(TBKTSG Online) – Ngân dãy Nhà nác Việt Nam (NHNN) hôm 19-7 hẵng bằng lòng bay nguyên tắc Ngân dãy United Overseas Bank Limited (UOB) vách lập nhà băng 100% nguyên nác ngoài tại Việt Nam.

Theo đấy, UOB là nhà băng Singapore trước hết đặt bằng lòng bay nguyên tắc vách lập nhà băng 100% nguyên nác ngoài tại Việt Nam.

NHNN cũng hẵng bằng lòng danh sách nhân dịp sự dự toan bổ dụng đả vách viên Hội cùng vách viên, vách viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc ngữ UOB Việt Nam.

Sau đấy, UOB nếu đấu hoàn thiện hồ sơ theo quy toan và chỉ dẫn ngữ NHNN đặt đệ trình Thống đốc NHNN coi xét, quyết toan việc gấp giấy phép vách lập và hoạt động UOB Việt Nam.

Ngoài ra, NHNN cũng bằng lòng chủ trương cho phép UOB đặt vách lập đơn chi nhành thường trực chọc trên cơ sở tiếp quản (thu nạp tài sản, đả nợ nần và đấyng cửa) chi nhành nhà băng nác ngoài bây giờ ngữ Ngân dãy UOB tại TPHCM liền sau khi đặt NHNN gấp giấy phép vách lập và hoạt động UOB Việt Nam.

Ngân dãy UOB dự toan sẽ bật mang màng lưới chi nhành ra cạc thức giấc vách khác, ngoài TPHCM cùng thì cân nhắc tới việc bật đơn chi nhành tại Hà Nội.

Từ năm 2013, UOB hẵng hỗ trợ khách dãy tại lệ Á đầu tư hơn 3 tỉ đô la Mỹ ra Việt Nam. Các khách dãy khu vực ngữ UOB hẵng đầu tư ra đơn mạng ngành tại Việt Nam, như xây dựng, bất động sản, sinh sản và dãy tiêu dùng chóng.

Theo thống kê ngữ NHNN, tâm tính tới chót năm 2016, có tám nhà băng 100% nguyên nác ngoài hẵng đặt vách lập và hoạt động tại Việt Nam. Các nhà băng nào bao gồm ANZ Việt Nam, HSBC Việt Nam, Hong Leong Việt Nam, Shinhan Việt Nam, Standard Chartered Việt Nam, Public Bank Việt Nam, CIMB Việt Nam và Woori Việt Nam.