Phiên đầu tuần chìm trong sắc đỏ

Phiên đầu tuần chìm trong sắc đỏ

  • hiep1902
  • 16 Tháng Bảy, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Phiên đầu tuần chìm trong sắc đỏ

Phiên đầu bằng ngập trong suốt dung nhan hồng

Phòng Phân tàng trữ, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng

(TBKTSG Online) – Thị dài bật cửa phiên giao du đầu bằng mới cùng sự cẩn trọng khăng khăng, hai chỉ số liên thô lỗ biến động loanh quanh ngữ tham lam soi. Nhiều cổ phiếu trụ trói buộc chịu sức ép nửa khoẻ khiến hai chỉ số ngập trong suốt dung nhan hồng. Tạm ngưng phiên giao du, VN-Index giảm 4,98 chấm (-0,64%) xuống 772,62 chấm, HNX-Index cũng giảm 0,74% xuống 99,69 chấm.

Phiên giao du buổi bề diễn ra theo bề hướng bị động hơn khi trớn giảm càng ngày càng lan rộng và sức ép nửa tăng phọt. Về chót phiên, thòng tiền buộc đáy gia tăng giúp thị dài thu chật trớn giảm mà ngữ giảm hả đương rất khoẻ. Đóng cửa phiên giao du, VN-Index giảm 8,69 chấm (-1,12%) xuống 768,91 chấm, HNX-Index giảm 1,79 chấm (-1,78%) xuống 98,64 chấm.

Thanh khoản thị dài tăng khoẻ so cùng cạc phiên trước đấy. Cụ trạng thái, tại HSX có gần 226 triệu đơn vị khuýp lệnh ứng cùng 3.948 tỉ cùng (+27,1%) và HNX có gần 77 triệu giao du khuýp lệnh cùng tổng giá trị gần 807 tỉ cùng (+51,1%).

Trong phiên bữa nay, hàng loạt cổ phiếu to lao dốc, bảnh chừng như VNM (-2,06%), PLX (-1,86%), GAS (-2,20%), VIC (-0,47%), VCB (-1,44%), BID (-2,07%), CTG (-2,84%). Những nỗ sức tăng chấm ngữ SAB (+3,78%), BHN (+6,99%), MWG (+1,18%) là chẳng đủ đặt kìm hãm lại trớn giảm ngữ thị dài.

Sau 5 phiên mua ròng rã liên thô lỗ, vô kể ngoại trong suốt phiên bữa nay nửa ròng rã cùng giá trị ứng 113,8 tỉ cùng tâm tính riêng tại HSX. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ra khoẻ nhất tại VCI (+100,4 tỉ cùng), KDC (+8,2 tỉ cùng), PHR (+7,9 tỉ cùng). Trong khi đấy, cạc mã dẫn đầu bay giá trị nửa ròng rã là VNM (-43,5 tỉ cùng), HSG (-37,1 tỉ cùng), HPG (-29,1 tỉ cùng), KBC (-24,2 tỉ cùng), CTG (-20,4 tỉ cùng).

Triển vẳng ngắn hạn vận ngữ thị dài còn có rủi ro to hơn đáng kể sau phiên giảm bữa nay. HNX-Index hả xâm phạm miền hỗ trợ ngắn hạn vận (99 chấm), trong suốt khi VN-Index gần áp thử lại mốc xì nào (760 chấm). Dù đánh giá rất cao bay khuynh hướng tăng trung hạn vận ngữ thị dài sẽ chẳng đổi thay. chúng tôi cùng thì cho rằng nhà đầu tư có trạng thái cần hạn vận chế bật ra cạc vị cầm mua mới trong suốt ngắn hạn vận.