Chứng khoán có phiên sóng gió

Chứng khoán có phiên sóng gió

Chứng khoán có phiên sóng gió Phòng Phân tàng trữ, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng (TBKTSG Online) – Thị dài chứng khoán qua đơn phiên chật sóng gió trong suốt bữa nay. Sắc hầung xuất hiện thẳng trường đoản cú đầu phiên và phản ứng của phía mua chỉ đủ khiến chấm mạng

countinue reading