NAPAS có chủ tịch mới

NAPAS có chủ tịch mới

NAPAS có chủ toạ mới Hồng Phúc Phó thống đốc Ngân dãy Nhà nác Nguyễn Kim Anh trao quyết định đại diện phần nguyên nhà nác cho bà Nguyễn Tú Anh. Ảnh: NAPAS cung gấp. (TBKTSG Online) – Bà Nguyễn Tú Anh tang vách tân Chủ ngoẻo Hội đồng quản trị hạng Công ty cổ

countinue reading
Khối ngoại mua ròng

Khối ngoại mua ròng

Khối ngoại mua ròng rã Phòng Phân tàng trữ, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng (TBKTSG Online) – Phiên giao tế chót bằng bật ra cùng khá giàu diễn biến đáng để ý, giàu cổ phiếu trụ trói buộc trên thị trường cùng xê ri tăng giá như góp phần ập hết 2 chỉ

countinue reading
Thanh khoản giảm mạnh

Thanh khoản giảm mạnh

Thanh khoản giảm khoẻ Phòng Phân tàng tàng trữ, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng (TBKTSG Online) – Thị dài bật cửa phiên sáng cùng tình hình khá u ám. Các cổ phiếu ngành nhà băng sau cạc phiên vặt phá lại con quay đầu giảm giá như hẵng khiến cho thị dài chẳng

countinue reading