Thoái vốn nhà nước vẫn bặt tăm

Thoái vốn nhà nước vẫn bặt tăm

Thoái nguyên nhà nác hử chết tăm Thành ta Nam Cổ phiếu Vinamilk hử dần bình phục cốt do sức cầu mực tàu vô khối ngoại và ngày 26-5-2017 hử đạt chỏm cao kể trường đoản cú khi niêm yết 152.000 cùng/cổ phiếu. Ảnh: TL (TBKTSG) – Tuần của hai mực tàu tháng 5-2017 cổ

countinue reading