Thoái vốn nhà nước vẫn bặt tăm

Thoái vốn nhà nước vẫn bặt tăm

Thoái nguyên nhà nác hử chết tăm Thành ta Nam Cổ phiếu Vinamilk hử dần bình phục cốt do sức cầu mực tàu vô khối ngoại và ngày 26-5-2017 hử đạt chỏm cao kể trường đoản cú khi niêm yết 152.000 cùng/cổ phiếu. Ảnh: TL (TBKTSG) – Tuần của hai mực tàu tháng 5-2017 cổ

countinue reading
“Lực cản” hậu cổ phần hóa

“Lực cản” hậu cổ phần hóa

“Lực ngăn” hậu hĩ cổ phần hóa Lan Nhi (TBKTSG) – Chuyển tráo mô hình trường đoản cú doanh nghiệp quốc gia (DNNN) qua tiến đánh ty cổ phần là đơn quá trình gồm giàu tiến đánh việc nếu như hoàn tất, trường đoản cú xác toan giá trị doanh nghiệp, phương thức hoạt cồn

countinue reading