Khối ngoại mua ròng

Khối ngoại mua ròng

Khối ngoại mua ròng rã Phòng Phân tàng trữ, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng (TBKTSG Online) – Phiên giao tế chót bằng bật ra cùng khá giàu diễn biến đáng để ý, giàu cổ phiếu trụ trói buộc trên thị trường cùng xê ri tăng giá như góp phần ập hết 2 chỉ

countinue reading
Thanh khoản giảm mạnh

Thanh khoản giảm mạnh

Thanh khoản giảm khoẻ Phòng Phân tàng tàng trữ, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng (TBKTSG Online) – Thị dài bật cửa phiên sáng cùng tình hình khá u ám. Các cổ phiếu ngành nhà băng sau cạc phiên vặt phá lại con quay đầu giảm giá như hẵng khiến cho thị dài chẳng

countinue reading