Ngành chứng khoán có lãnh đạo mới

Ngành chứng khoán có lãnh đạo mới

  • hiep1902
  • 11 Tháng Bảy, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành chứng khoán có lãnh đạo mới

Ngành chứng khoán có lãnh đạo mới

Hồng Phúc

Thứ cả Bộ Tài chính Trần Xuân Hà (phải) giao quyết toan bổ dụng cho ông Trần Văn Dũng (trái). Ảnh: UBCKNN cung cấp

(TBKTSG Online) – Từ bữa nay, 12-7-2017, Chủ ngoẻo Hội cùng quản trị Sở Giao xịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), ông Trần Văn Dũng sẽ cáng đáng chức Chủ ngoẻo Ủy ban Chứng khoán Nhà nác cầm ông Vũ Bằng lỡ nghỉ hưu.

Quyết toan mạng 1289/QĐ-BTC bay việc thu nạp, bổ dụng ông Trần Văn Dũng, Chủ ngoẻo Hội cùng quản trị HOSE giữ chức Chủ ngoẻo Ủy ban Chứng khoán Nhà nác đặt Bộ cả Bộ Tài chính ban hành bữa nay, có hiệu lực thi hành trường đoản cú ngày ký. Thứ cả Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhỉ giao quyết toan bổ dụng trên cho ông Dũng ra bề nay, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nác tại Hà Nội.

Như cầm, ông Trần Văn Dũng sẽ là chủ toạ hạng ba hạng cơ quan quản lý trực tiếp thị trường chứng khoán Việt Nam, sau ông Vũ Bằng, người nhỉ gắn bó hơn 20 năm cùng thị trường chứng khoán (trường đoản cú khi vách lập tới nay) và giữ vị trí Chủ ngoẻo Ủy ban Chứng khoán Nhà nác trong suốt giàu năm. Trước ông Vũ Bằng, ông Lê Văn Châu là chủ toạ trước hết hạng ủy ban nào.

Quyết toan nghỉ hưu theo chế độ đối xử cùng ông Vũ Bằng, Bí thơ Đảng ủy, Chủ ngoẻo Ủy ban Chứng khoán Nhà nác, đặt Bộ Tài chính ban bố hôm 24-5-2017.

Tân chủ toạ ngành chứng khoán, ông Trần Văn Dũng đâm năm 1965, là thạc sĩ kinh tế. Ông Trần Văn Dũng có 25 kinh nghiệm công tác trong suốt lĩnh vực tài chính, nhà băng, chứng khoán.

Ông Dũng trường đoản cúng công việc tại cạc cơ quan, đơn vị như Ngân dãy Nhà nác Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nác, Sở Giao xịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao xịch Chứng khoán TPHCM.

Ông trường đoản cúng giữ cạc vị trí: Phó văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nác; Phó chủ toạ Hội cùng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sở Giao xịch Chứng khoán Hà Nội; Chủ ngoẻo Hội cùng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sở Giao xịch Chứng khoán Hà Nội; Phó chủ toạ Hội cùng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sở Giao xịch Chứng khoán TPHCM; Chủ ngoẻo Hội cùng quản trị Sở Giao xịch Chứng khoán TPHCM.