NAPAS có chủ tịch mới

NAPAS có chủ tịch mới

  • hiep1902
  • 12 Tháng Sáu, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở NAPAS có chủ tịch mới

NAPAS có chủ toạ mới

Hồng Phúc

Phó thống đốc Ngân dãy Nhà nác Nguyễn Kim Anh trao quyết định đại diện phần nguyên nhà nác cho bà Nguyễn Tú Anh. Ảnh: NAPAS cung gấp.

(TBKTSG Online) – Bà Nguyễn Tú Anh tang vách tân Chủ ngoẻo Hội đồng quản trị hạng Công ty cổ phần tính sổ nhà nác Việt Nam (NAPAS) – đơn bởi còn quản trị và vận hành ta hệ thống dời mạch kết đấu liên am hiểu máy ATM, POS hạng cạc nhà băng thương tình nghiệp tại Việt Nam đồng màng lưới cạc đơn bởi tính sổ điện tử trong suốt giàu lĩnh vực.

Thông tin trường đoản cú Ngân dãy Nhà nác Việt Nam và am hiểu cáo báo chí trường đoản cú NAPAS hôm 13-6 ban bố phiên hội Hội đồng quản trị dò của VI lỡ chuẩn y việc bầu bà Tú Anh, người trước đấy giữ chức Tổng giám đốc NAPAS, giữ chức phận chủ toạ hội đồng quản trị hạng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đấy, ngày 31-5-2017, Thống đốc Ngân dãy Nhà nác hả quyết định cử bà Tú Anh làm người đại diện 100% nguyên hạng nhà nác tại NAPAS cầm cầm Chủ ngoẻo Hội đồng quản trị công ty, ông Phạm Tiến Dũng, người dấn cương bởi Vụ cả Vụ Thanh nhóm hạng Ngân dãy Nhà nác trường đoản cú ngày 1-6-2017.

Cũng tại phiên hội, cạc vách viên hội đồng quản trị hợp nhất trao ông Lê Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc cáng đáng Ban điều hành ta NAPAS trường đoản cú ngày 10-6-2017.

NAPAS bây giờ còn quản trị và vận hành ta hệ thống dời mạch kết đấu liên am hiểu hơn 17.300 máy ATM, 270.600 máy POS, 300 doanh nghiệp tính sổ điện tử trong suốt cạc lĩnh vực dãy chẳng, viễn am hiểu, khách sạn, du lịch; phục vụ hơn 100 triệu chủ thẻ hạng 46 nhà băng thương tình nghiệp trong suốt nác và quốc tế còn hoạt động tại Việt Nam.

Nguyễn Tú Anh hả gắn bó cùng thị trường thẻ Việt Nam trường đoản cú lâu. Bà có cận 30 năm kinh nghiệm trong suốt lĩnh vực thẻ nhà băng và tính sổ điện tử. Bà hả có giàu đấyng hùn cho sự phát triển hạng thị trường thẻ và tính sổ chẳng sử dụng tiền mặt tại Việt Nam.

Bà Tú Anh khởi đầu sự nghiệp tại Ngân dãy Ngoại thương tình Việt Nam trường đoản cú năm 1988 và cáng đáng cạc cương bởi Giám đốc Trung bụng thẻ Ngân dãy Ngoại thương tình Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Thẻ Smartlink.

Tháng 4-2015, bà tang vách Tổng giám đốc Công ty cổ phần tính sổ nhà nác Việt Nam sau khi thực hành ta sáp nhập cùng Công ty cổ phần dịch vụ Thẻ Smartlink đặt xây dựng Trung bụng dời mạch thẻ hợp nhất theo chỉ đạo hạng chính phủ.

Trong vai trò là đơn bởi xây dựng và hoàn tbây giờ hạ tầng tính sổ bán buôn nhà nác, NAPAS đặt Ngân dãy Nhà nác gấp phép thuật cung tương ứng dịch vụ dời mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Tổng nguyên điều châu lệ hạng NAPAS là 312,5 tỉ đồng cùng cổ đông chính là Ngân dãy Nhà nác.

Xem thêm:

320.000 tỉ đồng đặt tính sổ qua hệ thống dời mạch

Sẽ dời ắt thẻ ATM qua thẻ chip

Đã có thương tình tiệm chung cho thẻ nhà băng Việt Nam