Năm tháng đầu năm: bội chi NSNN ước tính gần 56.000 tỉ đồng

Năm tháng đầu năm: bội chi NSNN ước tính gần 56.000 tỉ đồng

  • hiep1902
  • 8 Tháng Sáu, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Năm tháng đầu năm: bội chi NSNN ước tính gần 56.000 tỉ đồng

Năm tháng đầu năm: bội chi NSNN chiêm bao tâm tính cận 56.000 tỉ với

Tư Hoàng

Bội chi NSNN đạt 56.000 tỉ với trong suốt năm tháng đầu năm. Ảnh TL.

(TBKTSG Online) – Cân đối xử ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương căn bản đặt bảo đảm; bội chi ngân sách trung ương năm tháng đầu năm chiêm bao đạt cận 56.000 tỉ với, theo ban bố hạng Bộ Tài chính sáng 9-6-2017.

Bộ nào cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nchiêm bao (NSNN) trong suốt năm tháng đạt 481.000 tỉ với, phẳng phiu 39,7% dự toán năm, tăng 16,9% so với với kỳ năm 2016.

Tổng chi NSNN năm tháng chiêm bao đạt cận 485.000 tỉ với, phẳng phiu 34,8% dự toán, tăng 10,1% so với với kỳ năm 2016.

Trong mạng đấy, chi đầu tư phát triển đạt 76.000 tỉ với, chi giả nợ nần đạt cận 45.000 tỉ với, chi thường xoi đạt 362.000 tỉ với.

Về đánh tác huy động nguyên: Tính tới chót tháng 5, khối lượng quả phiếu Chính che (TPCP) huy động trên thị trường là 103.396,7 tỉ với, đạt 53,2% kế hoạch phát hành (183,3 nghìn tỉ với); với thì hãy phát hành 33.000 tỉ với TPCP cho Bảo nguy hiểm tầng lớp, đạt 55% kế hoạch phát hành (60.000 tỉ với).

Về tài chính đối xử ngoại và quản lý nợ nần đánh, Bộ Tài chính cho biết, hãy ký kết 10 hiệp nghị vay với tổng trị giá 750,59 triệu đô la Mỹ.

Giải ngân nguyên vay nchiêm bao ngoài tới 22-5-2017 chừng 28.706 tỉ với (tương còn chừng 1.290 triệu đô la Mỹ).

Số giả nợ nần nchiêm bao ngoài từ bỏ NSNN năm tháng là 650 triệu đô la Mỹ.