“Lực cản” hậu cổ phần hóa

“Lực cản” hậu cổ phần hóa

  • hiep1902
  • 28 Tháng Mười Hai, 2016
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở “Lực cản” hậu cổ phần hóa

“Lực ngăn” hậu hĩ cổ phần hóa

Lan Nhi

(TBKTSG) – Chuyển tráo mô hình trường đoản cú doanh nghiệp quốc gia (DNNN) qua tiến đánh ty cổ phần là đơn quá trình gồm giàu tiến đánh việc nếu như hoàn tất, trường đoản cú xác toan giá trị doanh nghiệp, phương thức hoạt cồn mới… đến lựa cổ đông, sắp đặt cần lao…

Nhưng dời tráo mô hình hoạt cồn cũng mới chỉ là bước khởi đầu. Hậu cổ phần hóa hóa ra có rất giàu vấn đề pa nếu như giải quyết. Vấn đề pa khó chẳng nằm ở phương thức quản trị, kinh dinh mà nằm chính trong suốt tư tưởng cạc nhà quản lý, đại diện nguyên quốc gia tại doanh nghiệp. Họ hả chẳng “dời tráo cơ chế” tư duy theo cùng mô hình hoạt cồn thứ doanh nghiệp.

Thông tin tại hội nghị toàn quốc triển khai tiến đánh tác tráo mới, sắp đặt DNNN tuổi 2016-2020 mới đây cho chộ sau 15 năm cổ phần hóa DNNN, bây giờ tâm tính bình quân Nhà nác đang nắm giữ đến 81% nguyên điều luỵ tại doanh nghiệp.

Nguyên nhân dịp chủ quan to nhất cùng thời cũng là vướng đắt to nhất đặt người đứng đầu Chính che chỉ ra liền tại hội nghị, đấy là “lợi lợi. cục súc cỗ chính là rào ngăn to nhất, chửa tạo đặt cồn sức thực thụ đặt đẩy mạnh cổ phần hóa, thối nguyên”.

Bổ sung cho nhận toan trên, Chủ ngoẻo Hội cùng thành ta viên tập đoàn Dệt may (Vinatex) Trần Quang Nghị, nói rằng hình hình người đại diện nguyên chủ sở hữu tại cạc doanh nghiệp sau cổ phần hóa như những “ông chủ giả”, chẳng có cồn sức đặt canh tân, tráo mới, nâng cao năng sức cạnh tranh, miễn sao sao bảo toàn nguyên quốc gia tại doanh nghiệp là đặt.

Suy nghĩ thứ ông Nghị trong suốt bối ngănh Vinatex hả nửa 49% nguyên quốc gia và hả cổ phần hóa hồ hết cạc tiến đánh ty con có thể khiến giàu người kinh ngạc, mà có nhẽ chẳng ít người đại diện nguyên tại doanh nghiệp cũng nghĩ suy tương từ.

Hậu cổ phần hóa mà ý kiến, cạch thức lãnh đạo tại doanh nghiệp thứ những người đại diện nguyên quốc gia chẳng tráo thay thời kiên cố việc cổ phần hóa chỉ là hình thức. Nó tương từ như trường hạp Tổng tiến đánh ty Đường sắt Việt Nam trường đoản cúng bằng lòng cổ phần hóa tiến đánh ty bầm mà đề pa nghị giữ lại quyền điều hành ta Công ty Đầu máy, chỗ quản lý dãy chục đầu tàu trên hết nác và chỉ cổ phần hóa cạc doanh nghiệp toa xe. Nhà đầu tư nào là sẽ mạnh bạo rót nguyên ra cạc tiến đánh ty toa xe, tải khi nếu như đi mượn lại đầu máy thứ Nhà nác?

Ở đơn góc chừng khác, Chủ ngoẻo Hội cùng thành ta viên tập đoàn Điện sức Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành ta đề pa cập đến những khó khăn khi mượn tham mưu xác toan giá trị cạc tổng tiến đánh ty phát điện khi cổ phần hóa. Ông cho rằng quy mô và thuộc tâm tính doanh nghiệp phức tạp khi toan giá, nếu như mượn tham mưu quốc tế toan giá trong suốt khi quy toan bay phí mượn tham mưu toan giá thứ Bộ Tài chính rất thấp dẫn đến chẳng mượn đặt, khiến quá trình cổ phần hóa bị muộn. Thứ cả Bộ Tài chính Nguyễn Văn Hiếu giảng giải liền rằng: cổ phần hóa là đlợi. chung cuộc, chẳng nếu như là giải pháp. Do cầm ắt cạc giải pháp đề pau hướng đến đlợi. đấy. Bộ Tài chính hả sửa tráo giàu quy toan và đang đấu sửa tráo cạc quy toan đặt hạp hơn. Trường hạp như cạc tổng tiến đánh ty phát điện, nếu như EVN công văn bản đề pa nghị lên sẽ có vố đáp hạp sớm nhất. Nhưng chẳng thể vin ra đấy đặt công muộn trễ việc cổ phần hóa.

Như cầm có thể chộ, 15 năm sau khi bắt đầu tiến trình cổ phần hóa DNNN đặt thực hành ta, có giàu duyên cớ khiến tiến trình nào muộn và ít hiệu quả, trong suốt đấy duyên cớ chủ quan to nhất là tư tưởng cạc nhà quản lý, điều hành ta doanh nghiệp chẳng song hành ta, thậm chí đang là sức ngăn khiến cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa bản tâm tính chẳng tráo thay mà đã “an phận, thủ thường” như khi đang là DNNN.

Mời xem thêm

Cổ phần hóa DNNN hả muộn lại trong suốt năm 2016

Cổ phần hóa và những đoạn đắt