Kiểm tra việc sử dụng vốn vay nên là… quyền của TCTD

Kiểm tra việc sử dụng vốn vay nên là… quyền của TCTD

  • hiep1902
  • 11 Tháng Bảy, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Kiểm tra việc sử dụng vốn vay nên là… quyền của TCTD

Kiểm tra việc dùng nguim vay vách thử là… quyền ngữ TCTD

Bùi Đức Giang (*)

Theo Thông tư 39, rà, giám sát việc dùng nguim vay chỉ thuần tuý là quyền ngữ TCTD thay vì là bổn phận, tỏ ra hiệp lý hơn và hiệp cùng am hiểu lệ quốc tế. Ảnh: TL

(TBKTSG) – Dưới góc chừng pháp lý, việc rà, giám sát việc dùng nguim vay là quyền hay bổn phận ngữ tổ chức tín dụng (TCTD) khi cho vay?

Quy toan nội bộ bay cho vay ngữ cạc TCTD đền đề nghị cán bộ, viên chức ngữ TCTD phải thực hành việc rà, giám sát việc dùng nguim vay phanh đánh giá xem khách dãy vay có dùng tiền vay đúng mục mục tiêu hãy thỏa thuận trong suốt hiệp cùng vay hay chẳng.

Trong thực tại, nghiệp mùa nào là chẳng phải buổi nào là cũng dễ dàng thực hành. Trong khi đấy, bổn phận ngữ nhân dịp sự có hệ trọng ngữ TCTD có thể bị coi xét. Chính vách thử, trong suốt đơn mạng trường hiệp, nó tang vách “nỗi ám ảnh” ngữ chẳng ít người làm tín dụng hay quản lý sau vay.

Mục mục tiêu dùng nguim vay

Theo điều 7, Thông tư mạng 39/2016/TT-NHNN ngày 30-12-2016 ngữ Ngân dãy Nhà nác (NHNN) quy toan bay hoạt chừngng cho vay ngữ TCTD, chi nhành nhà băng nác ngoài (Thông tư 39), đơn trong suốt những điều kiện vay nguim trường đoản cú TCTD mà khách dãy phải thỏa mãn là “nhu cầu vay nguim phanh dùng ra mục mục tiêu hiệp pháp”. Khoản 1, điều 23 ngữ am hiểu tư nào là quy toan hiệp cùng vay bắt phải nêu rõ mục mục tiêu dùng nguim vay.

Từ góc chừng ngữ TCTD là đằng gấp nguim, việc hiệp cùng vay quy toan mục mục tiêu dùng nguim vay sẽ đem lại cho TCTD sự im bụng rằng: (i) khách dãy vay sẽ có khả năng giả vờ nợ nần khi có đề nghị vày vì mục mục tiêu dùng nguim vay sẽ có mai hệ trọng chặt cùng việc giám toan và quyết toan cho vay ngữ TCTD; và (ii) tiền vay sẽ chẳng phanh dùng ra đơn mục mục tiêu bất hiệp pháp hay thiếu cẩn trọng. Do đấy, bình đền, bản thân TCTD cũng muốn quy toan rõ trong suốt hiệp cùng vay cạch củac mà khách dãy vay dùng nguim vay.

Tùy theo trường đoản cúng trường hiệp, hiệp cùng vay có thể quy toan TCTD sẽ áp giả vời ngân mạng tiền cho khách dãy vay phanh khách dãy dùng ra mục mục tiêu hãy thỏa thuận hay rót trực tiếp mạng tiền nào là cho đằng thụ hưởng (là đằng có quan hệ cùng khách dãy vay trong suốt việc mua bán giỏi sản, tính sổ cạc tổn phí ảnh vách vách thử giỏi sản và cạc tổn phí khác chọc nhu cầu vay nguim theo hiệp cùng vay) theo mục mục tiêu vay nguim hãy xác toan (chẳng hạn vận chủ đầu tư trong suốt trường hiệp cho vay mua nhà dự án hay nhà thầu trong suốt trường hiệp giỏi trợ tổn phí xây dựng làm đệ trình).

Cách tiếp cận mới ngữ Thông tư 39, theo đấy, rà, giám sát việc dùng nguim vay chỉ thuần tuý là quyền ngữ TCTD thay vì là bổn phận, tỏ ra hiệp lý hơn và hiệp cùng am hiểu lệ quốc tế.

Khoản 4, điều 94, Luật cạc TCTD nêu rõ “tổ chức tín dụng có quyền đề nghị khách dãy vay ít việc dùng nguim vay và chứng minh nguim vay phanh dùng đúng mục mục tiêu vay nguim”. Trên ý củac nào là, khoản 1, điều 24, Thông tư 39 quy toan khách dãy vay có bổn phận: (i) dùng nguim vay theo nội dung thỏa thuận; và (ii) cung gấp cho TCTD cạc giỏi liệu chứng minh việc dùng nguim vay theo đề nghị ngữ TCTD. Tương từ, khoản 2, điều 16 ngữ am hiểu tư nào là cũng phanh ra bổn phận đối xử cùng khách dãy vay phải ít cho TCTD bay việc dùng nguim vay và chứng minh nguim vay phanh dùng đúng mục mục tiêu hãy thỏa thuận.

Cần lưu ý hiệp cùng vay đền có điều khoản theo đấy việc khách dãy vay chẳng dùng nguim vay theo mục mục tiêu hãy thỏa thuận sẽ tang vách đơn sự kiện vi phạm (event of default) cho phép TCTD có quyền kết thúc cho vay và thu hồi nợ nần trước hạn vận.

Kiểm tra, giám sát việc dùng nguim vay

Về nguim tắc, TCTD chẳng thể phanh cả niềm tin ra sự liền ái tình ngữ khách dãy hay những am hiểu báo mà đằng nào là cung gấp cho tớ hệ trọng tới việc dùng nguim vay. Do đấy, TCTD sẽ chủ chừngng rà, giám sát việc dùng nguim vay. Cần lưu ý luật pháp nhà băng chẳng quy toan rõ cạch củac mà TCTD có thể tiến hành làm việc nào là. Thông đền TCTD tiến hành rà toan kỳ và đề nghị khách dãy vay cung gấp đơn mạng giỏi liệu, chứng trường đoản cú như hóa đơn, biên bản trao dãy, bảng kê dãy hóa/giỏi sản, phiếu gia nhập kho, bảng lương bổng có ký dấn…

Khoản 3, điều 94, Luật cạc TCTD quy toan “tổ chức tín dụng có quyền, bổn phận rà, giám sát việc dùng nguim vay […] ngữ khách dãy”. Như cầm, theo điều luật nào là, việc rà, giám sát việc dùng nguim vay lỡ là quyền, lỡ là bổn phận ngữ TCTD cho vay. Tuy cầm, khoản 2, điều 24, Thông tư 39 có cạch tiếp cận cởi mở hơn khi quy toan TCTD “có quyền thực hành rà, giám sát việc dùng nguim vay” ngữ khách dãy. Khi am hiểu tư nào là mới ban hành, chẳng ít người làm tín dụng hay quản lý sau vay cảm chộ khá háo hức cùng quy toan nào là vày nó nhường nhịn như chơi coi việc rà, giám sát việc dùng nguim là bổn phận ngữ TCTD cho vay nữa.

Tuy nhiên, chính điều luật nào là ngữ Thông tư 39 lại nêu việc thực hành quyền rà, giám sát việc dùng nguim vay ngữ khách dãy phanh thực hành theo quy toan nội bộ quy toan tại chấm c khoản 2, điều 22 ngữ Thông tư 39. Điểm c, khoản 2, điều 22, Thông tư 39 đề nghị quy toan nội bộ bay cho vay ngữ TCTD phải có nội dung bay quy đệ trình rà, giám sát quá đệ trình dùng nguim vay ngữ khách dãy cũng như việc phân gấp, ủy quyền và bổn phận ngữ trường đoản cúng cá nhân dịp chủ nghĩa, bộ phận trong suốt việc rà, giám sát quá đệ trình dùng nguim vay ngữ khách dãy. Ở đơn góc cạnh nào là đấy, có thể chộ quy toan nào là lại có vẻ gián tiếp ngấm ngầm toan bổn phận rà, giám sát việc dùng nguim vay ngữ TCTD.

Sự chẳng hiệp nhất nào là cũng như dị biệt trong suốt cạch tiếp cận so cùng Luật cạc TCTD khiến chẳng ít TCTD đương khá băn khoăn. Trong đơn chỉ dẫn chính củac cạ văn bản cho ngành nhà băng hệ trọng tới việc ứng dụng Thông tư 39, NHNN hãy nhắc lại quy toan nêu trên ngữ Luật cạc TCTD và điều nào là phanh hiểu là theo ý kiến ngữ NHNN, TCTD đã có bổn phận rà, giám sát việc dùng nguim vay ngữ khách dãy.

Kinh nghiệm quốc tế

Cách tiếp cận nêu trên ngữ Luật cạc TCTD đương dị biệt so cùng am hiểu lệ quốc tế hệ trọng tới hoạt chừngng cho vay.

Chẳng hạn vận, luật pháp Pháp chẳng quy toan TCTD cho vay phải có bổn phận giám sát việc dùng tiền vay. Nghĩa mùa giám sát chỉ phanh ra trong suốt trường hiệp cạc đằng có thỏa thuận rõ ràng trong suốt hiệp cùng vay. Cơ sở ngữ cạch tiếp cận nào là chính là nguim tắc TCTD cho vay chẳng phanh can thiệp ra làm việc nội bộ ngữ khách dãy vay (principe de non-immixtion). Theo ý kiến đơn mạng học giả vờ tại Pháp (hãy trường đoản cúng phanh Tòa vô thượng ngữ Pháp cạ lòng), liền cả khi hiệp cùng vay có điều khoản bay việc giám sát thời việc thực hành hay chẳng thực hành bổn phận nào là là do TCTD từ quyết toan vày vì điều khoản nào là phanh đem ra chỉ vì nướu lợi. ngữ TCTD mà ôi thôi và do đấy phải vi phạm thời TCTD cũng chẳng phải chịu bổn phận gì.

Pháp luật Anh cũng tương từ như luật pháp Pháp. Hợp cùng vay phanh soạn thảo theo ý củac ngữ phông nền luật pháp nào là đền quy toan TCTD chẳng có bổn phận rà xem mạng tiền vay phanh dùng như thế nào là (lender’s obligation to monitor). Quy toan như cầm sẽ giúp bảo vệ TCTD khỏi bổn phận đối xử cùng cạc hành vi ngữ đằng vay trong suốt trường hiệp đằng vay chẳng dùng tiền vay theo đúng mục mục tiêu hãy thỏa thuận. Nó giúp đề phòng việc đằng vay hay đơn đằng của ba lập luận rằng ở đơn góc cạnh nào là đấy, TCTD hãy cùng ý đối xử cùng việc dùng tiền vay chẳng đúng mục mục tiêu hay hãy bỏ qua đề nghị nêu trong suốt điều khoản bay mục mục tiêu dùng nguim vay.

Thiết nghĩ, cạch tiếp cận mới (dù đương khá dè dặt) ngữ Thông tư 39, theo đấy việc rà, giám sát việc dùng nguim vay chỉ thuần tuý là quyền ngữ TCTD là hiệp lý hơn và hiệp cùng am hiểu lệ quốc tế. Chỉ có điều, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung đơn mạng điều ngữ Luật cạc TCTD phanh ban bố đã chửa ghi dấn đơn cạch tiếp cận như thế.

(*) Tiến sĩ Đại học Paris 2, Pháp