Đi lên trong thận trọng

Đi lên trong thận trọng

  • hiep1902
  • 11 Tháng Bảy, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Đi lên trong thận trọng

Đi lên trong suốt cẩn trọng

Phòng Phân tàng trữ, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng

(TBKTSG Online) – Thị dài rước dấn phiên tăng cụm từ hai liên tục trong suốt bữa nay, đơn kết quả phần nào giúp thăng bằng diễn biến bị động trong suốt hai ngày giảm khoẻ đột ngột trước đấy. Mở cửa phiên cùng dung nhan xanh chủ đạo tại hai sàn, quá trình đi lên cụm từ hai chỉ số chẳng lấy gì dễ dàng khi chỉ sau 30 phút đầu tăng lao, sức ép nửa hỉ khiến danh thiếp chỉ số quay lại áp của tham lam chiếu tướng.

Đà tăng dần ổn định hơn trong suốt buổi bề, đơn phần do sức nửa chẳng quá quyết liệt như phiên sáng. Hai chỉ số dần tăng lên danh thiếp của cao hơn và ổn định trong suốt 30 phút chót bây giờ đặt rướcg cửa ghi dấn của tăng khá tốt. Cụ trạng thái VN-Index bình phục lên của 774,17 chấm (+0,63%), còn HNX-Index chốt ngày tại 100,56 chấm (+0,14%).

Thanh khoản trong suốt phiên bữa nay sút giảm khá giàu, phần nào khiến kết quả tăng chấm giảm đi ý nghĩa. Tại HSX, có 163,8 triệu đơn vị khuýp lệnh cùng ví trị ứng đạt 3.196 tỉ cùng (-5,2%) và tại HNX có 54 triệu giao tế khuýp lệnh ứng cùng 601 (6,8%).

Hỗ trợ đáng thuật cho kết quả xanh chấm cụm từ hai chỉ số, cần thuật tới danh thiếp cổ phiếu nguyên hóa cao hỉ tăng ví khoẻ bữa nay như VNM (+1,57%), GAS (+4.0%) và VIC (+1,2%). Ở bề giảm ví ghi dấn danh thiếp cổ phiếu to đáng đặt ý như SAB (-0,14%), VCB (-0,78%), BID (-2.03%), CTG (-0,51%).

Khối ngoại duy trì chuỗi mua ròng rã cụm từ tao. Tính riêng tại HSX, ti tỉ ngoại mua ròng rã thêm 2,6 triệu cổ phiếu cùng ví trị đạt 93,3 tỉ cùng (+30%). Các mã đặt mua ròng rã khoẻ nhất cần thuật tới là: VCI (+84 tỉ cùng), VNM (+36 tỉ cùng), DPM (+24 tỉ cùng), HCM (+14 tỉ cùng) và HAG (+13 tỉ cùng). Ở bề nửa ròng rã, đáng đặt ý là danh thiếp cổ phiếu như CII (-32 tỉ cùng), SSI (-21 tỷ cùng) và VCB (-12 tỉ cùng).

Các chỉ số còn lâm thời giữ vững thành công miền hỗ trợ ngắn hạn vận cụm từ tao, cùng VN-Index là 760 chấm và cùng HNX-Index là 99 chấm. Cho tới khi danh thiếp miền hỗ trợ lỡ nêu đặt duy trì, chúng tôi bảo lưu coi khuynh hướng tăng cho hết ngắn hạn vận và trung hạn vận dành cho thị dài.