Cung cấp thông tin cho khách hàng vay vốn: nghĩa vụ mới của TCTD

Cung cấp thông tin cho khách hàng vay vốn: nghĩa vụ mới của TCTD

  • hiep1902
  • 13 Tháng Sáu, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Cung cấp thông tin cho khách hàng vay vốn: nghĩa vụ mới của TCTD

Cung gấp thông báo cho khách dãy vay nguyên: bổn phận mới mực TCTD

TS. Bùi Đức Giang

Cung gấp thông báo cho khách dãy trước khi thi hài lập hiệp cùng vay là bổn phận mực TCTD. Ảnh: TL

(TBKTSG) – Việc tốt cung gấp thông báo khi đi vay nguyên có dạng giúp đằng vay – nhất là những đối xử tượng ít kinh nghiệm bay tín dụng – gán trước tốt rủi ro lắp cùng việc thật hành danh thiếp cam kết mực tớ trong suốt hiệp cùng vay, qua đấy giúp đề phòng tình trạng vỡ nợ nần hay vỡ nợ nần bay sau.

Thông tư mạng 39/2016/TT-NHNN mực Ngân dãy Nhà nác bay hoạt động cho vay mực tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhành nhà băng nác ngoài (Thông tư 39) hở chấynh thức quy toan việc cung gấp thông báo cho khách dãy trước khi thi hài lập hiệp cùng vay là bổn phận mực TCTD. Đây là đơn bước đột phá mới bay phương diện luật pháp hướng đến việc bảo vệ khách dãy vay.

Tuy nhiên có dạng do đây là đơn cơ chế pháp lý mới vì cầm văn bản nà có vẻ mới chỉ ngừng ở việc đem ra đơn mạng nguyên tắc chấynh và cần tốt đấu hoàn thiện trong suốt thì kì đến.

Nội dung và trang mục đích cung gấp thông báo

Khoản 1, điều 16, Thông tư 39 kê bảy đầu trang mục thông báo mà TCTD có bổn phận nếu cung gấp cho khách dãy vay (dù là cá nhân chủ nghĩa hay doanh nghiệp), bao gồm nhời suất cho vay; nguyên tắc và danh thiếp nguyên tố thi hài toan, thì chấm thi hài toan nhời suất cho vay đối xử cùng trường hợp vận dụng nhời suất cho vay có điều chỉnh; nhời suất vận dụng đối xử cùng dư nợ nần gốc bị quá hạn vận; nhời suất vận dụng đối xử cùng nhời muộn giả; phương pháp bụng tính nhời tiền vay; loại chi phí và của chi phí vận dụng đối xử cùng khoản vay; và danh thiếp ăn tiêu chấy thi hài toan khách dãy vay nguyên theo nhời suất cho vay ưu hởi đối xử cùng nhu cầu nguyên cho đơn mạng lĩnh vực sinh sản, kinh dinh. Thời chấm cung gấp danh thiếp thông báo nà là trước khi thi hài lập hiệp cùng vay, nghĩa là đơn thì chấm hợp trước khi hai đằng ký hiệp cùng nà. Nếu đọc phối hợp điều 16 cùng điều 14 mực Thông tư 39 có dạng chộ khách dãy tốt TCTD cung gấp danh thiếp thông báo nêu trên mà chẳng nếu giả bất cứ loại chi phí nà.

Trong dò danh thiếph tân luật pháp ra năm 2016, Pháp hở chấynh thức quy toan rằng việc vi phạm bổn phận cung gấp thông báo tiền hiệp cùng có dạng dẫn đến bổn phận đền bù thiệt hại và việc hiệp cùng vô hiệu.

Có dạng hiểu trang mục đích mực việc cung gấp thông báo nà là giúp cho khách dãy so sánh danh thiếp sản phẩm cho vay có trên thị trường tốt đem ra quyết toan có vì cầm ký hiệp cùng vay hay chẳng. Đặc bặt, chuẩn y danh thiếp thông báo tốt cung gấp, khách dãy có dạng đánh giá tốt đơn danh thiếph căn bản khuôn khổ danh thiếp bổn phận mực tớ trong suốt trường hợp ký hiệp cùng vay. Do đấy, việc cung gấp thông báo lỡ tốt bảo vệ khách dãy vay lại lỡ hích ập cạnh tranh giữa danh thiếp TCTD.

Thật ra, tự lâu, luật pháp nhà băng mực giàu nác trên thế giới hở đề nghị việc cung gấp thông báo như thế nà. Chẳng hạn vận, Nghị toan mạng 2008/48/EC mực Nghị cáo lệ Âu và Hội cùng Liên minh lệ Âu ngày 23-4-2008 bay hiệp cùng tín dụng ăn tiêu dùng (Nghị toan 2008) – tốt nội luật hóa trong suốt luật pháp mực danh thiếp nác thành viên Liên minh lệ Âu – có danh thiếp quy toan rất chi tiết bay bổn phận cung gấp thông báo tiền hiệp cùng mực TCTD cho khách dãy vay là người ăn tiêu dùng. Nghị toan nà đương đề cập hết bổn phận giảng giải cho khách dãy bay danh thiếp thông báo tốt cung gấp, danh thiếp đặc chấm chấynh mực danh thiếp sản phẩm cho vay tốt TCTD đề xuất cũng như danh thiếp tác động cầm dạng mà chúng có dạng có đối xử cùng khách dãy vay, bao gồm hết hệ quả mực việc đằng vay vi phạm bổn phận giả nợ nần, tốt giúp khách dãy vay có dạng đánh giá tốt liệu cái thần hồn hiệp cùng vay dự toan có hợp cùng nhu cầu và tình hình giỏi chấynh mực tớ hay chẳng.

Phương thức cung gấp thông báo

Thông tư 39 chửa quy toan thật thụ rõ ràng bay danh thiếph thức mà TCTD có dạng cung gấp thông báo cho khách dãy.

Khoản 4, điều 23 mực văn bản nà chỉ ngừng lại ở việc nêu rằng trong suốt trường hợp dùng hiệp cùng theo mẫu ta hay điều kiện giao thiệp chung trong suốt giao ước hiệp cùng vay, TCTD nếu thật hành (i) niêm yết đả khai hiệp cùng theo mẫu ta, điều kiện giao thiệp chung bay cho vay tại trụ sở và đăng trên trang thông báo điện tử mực TCTD; và (ii) cung gấp đầy đủ thông báo bay hiệp cùng theo mẫu ta, điều kiện giao thiệp chung cho khách dãy biết trước khi ký kết thỏa thuận cho vay và có đả nhận mực khách dãy bay việc hở tốt TCTD cung gấp đầy đủ thông báo.

Về chấm nà, Nghị toan 2008 nêu trên quy toan thông báo có dạng tốt cung gấp lạ giấy hay lạ đơn dụng cầm vững bền (durable medium) khác, chuẩn y mẫu ta phiếu (chuẩn) Thông tin Tín dụng ăn tiêu dùng lệ Âu ((Standard) European Consumer Credit Information form) tốt đính kèm cặp trong suốt phụ lục mực nghị toan nà và TCTD tốt xem là hở hoàn tất bổn phận cung gấp thông báo nếu hở cung gấp cho khách dãy đầy đủ danh thiếp thông báo theo mẫu ta phiếu nà. “Phương một thể vững bền” có nghĩa là dã man đả cầm cho phép khách dãy vay lưu trữ thông báo tốt dời trực tiếp cho tớ theo đơn danh thiếph thức cho phép buông tốt dễ dàng khi cần trong suốt mai sau trong suốt đơn chừng thì kì hợp đối xử cùng danh thiếp trang mục đích mực thông báo và cho phép sao chép lại y chi thông báo tốt lưu trữ. Phương một thể vững bền có dạng là e-mail mà chẳng dạng là danh thiếp giỏi liệu cái thần hồn giới thiệu trên Internet.

Về nguyên tắc, bổn phận chứng minh việc tuân bổn phận bay việc cung gấp thông báo chọc bay TCTD. Tuy nhiên, bây giờ đơn mạng TCTD băn khoăn liệu cái thần hồn có dạng dời bổn phận chứng minh nà cho khách dãy vay lạ danh thiếph đem ra trong suốt hiệp cùng vay đơn điều khoản theo đấy khách dãy vay đả nhận rằng TCTD hở thật hành đúng và đầy đủ bổn phận cung gấp thông báo hay chẳng.

Chưa có đơn củng đáp rõ ràng nà cho băn khoăn nà tự danh thiếp quy toan mực Thông tư 39. Về chấm nà có dạng tham khảo kinh nghiệm luật pháp lệ Âu. Trong đơn bản án đem bụng tính nguyên tắc tốt tuyên ra năm 2015, Tòa án đả lý mực Liên minh lệ Âu (CJEU) chấynh thức phủ nhận giá trị pháp lý mực điều khoản hiệp cùng nà.

Chế giỏi xử phát vi phạm

Theo nguyên tắc bình thường, đơn bổn phận tốt luật pháp tốt ra cho đơn đằng trong suốt hiệp cùng sẽ tốt đằng nà tuân nghiêm nhặt nếu có danh thiếp chế giỏi tốt vận dụng trong suốt trường hợp có hành vi vi phạm bổn phận nà trong suốt chấynh hiệp cùng nà hay trong suốt quy toan luật pháp.

Rất nhớ tiếc là Thông tư 39 chửa đem ra đơn chế giỏi nà trong suốt trường hợp TCTD vi phạm bổn phận cung gấp thông báo tiền hiệp cùng. Có dạng vì cầm vì cầm dù Thông tư 39 hở có hiệu lực mà đơn mạng TCTD đã đương bàng quan liêu hay chửa quan liêu bụng đúng của đến việc triển khai thật thi bổn phận mới nà.

Nghị toan 2008 tốt ra bổn phận cho danh thiếp nhà nác thành viên quy toan danh thiếp chế giỏi khi đem quy toan mực nghị toan nà ra trong suốt luật pháp mực tớ và chỉ nêu đơn nguyên tắc chung là danh thiếp chế giỏi nà nếu “hiệu quả, xứng và có bụng tính răn đe”. Theo ý thức mực đơn bản án do Tòa án đả lý mực Liên minh lệ Âu tuyên ra năm 2005, đơn người ăn tiêu dùng mà có quyền (chẳng hạn vận như quyền tốt cung gấp thông báo) bị vi phạm, thì nếu tốt đem trở lại vị trí mà đáng lẽ người nà nếu có nếu đằng vi phạm hở thật hành bổn phận mực tớ.

Trong dò danh thiếph tân luật pháp ra năm 2016, Pháp hở chấynh thức quy toan rằng việc vi phạm bổn phận cung gấp thông báo tiền hiệp cùng có dạng dẫn đến bổn phận đền bù thiệt hại và việc hiệp cùng vô hiệu.