Cục trưởng Cục hàng không làm Chủ tịch HĐQT ACV

Cục trưởng Cục hàng không làm Chủ tịch HĐQT ACV

  • hiep1902
  • 27 Tháng Sáu, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Cục trưởng Cục hàng không làm Chủ tịch HĐQT ACV

Cục cả Cục hàng chẳng làm Chủ ngoẻo HĐQT ACV

Lê Anh

Năm 2017, ACV đặng đích giả cổ mỏ ác 9% – Ảnh: ACV

(TBKTSG Online) – Ông Lại Xuân Thanh, Cục cả Cục Hàng chẳng Việt Nam, vẫn đặt Hội cùng quản trị Tổng làm ty Cảng hàng chẳng Việt Nam (ACV) bầu giữ chức phận Chủ ngoẻo Hội cùng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Ông Thanh đặt bầu làm Chủ ngoẻo Hội HĐQT ngữ ACV tại đại hội cùng cổ đông thường niên năm 2017 do tổng làm ty tổ chức hôm 28-6 tại TPHCM.

Nhân sự là đơn trong suốt những vấn đề đáng đặt ý tại đại hội. Đại hội vẫn chuẩn y miễn sao nhiệm ông Nguyễn Nguim Hùng, Chủ ngoẻo Hội cùng quản trị ACV ôi thôi làm thành viên Hội cùng quản trị đặt nghỉ hưu theo chế độ. Đại hội vẫn bầu bổ sung 1 thành viên Hội cùng quản trị là ông Lại Xuân Thanh, Cục cả Cục Hàng chẳng Việt Nam đặt Bộ Giao am hiểu chuyển vận ủy quyền đại diện phần nguim quốc gia tại ACV.

Sau đấy, Hội cùng quản trị vẫn hội và bầu ông Thanh giữ chức phận Chủ ngoẻo Hội cùng quản trị ngữ ACV nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Theo tờ đệ trình ngữ ACV gửi tới cổ đông, ông Thanh vẫn qua giàu chức phận ở Cục Hàng chẳng như giao phó cả ban chẳng chuyển vận – chẳng vận, cả ban chuyển vận hàng chẳng, giao phó cục cằn cả rồi trường đoản cú tháng 10-2012 tới nay là Cục cả Cục Hàng chẳng.

Theo bẩm ngữ ACV gửi tới cổ đông, tổng tài sản ngữ ACV tại thì chấm 31-12-2016 là 45.733 tỉ cùng, trong suốt đấy tài sản ngắn lề đườngn vận là 20.958 tỉ cùng, xâm chiếm 46% tổng tài sản; tài sản trường học lề đườngn vận là 24.775 tỉ cùng, xâm chiếm 54% tổng tài sản.

Nợ nếu giả tới 31-12-2016 là 21.737 tỉ cùng, giảm 1.761 tỉ cùng so cùng thì chấm 1-4-2016 (thì chấm ACV chính củac hoạt động theo mô hình làm ty cổ phần). Trong đấy, nợ nần ngắn lề đườngn vận là 7.713 tỉ cùng, xâm chiếm 35,48 tổng nợ nần nếu giả. Nợ trường học lề đườngn vận là 14.024 tỉ cùng xâm chiếm 64,52 % tổng nợ nần nếu giả cốt là khoản vay ODA cọ cùng im Nhật đặt xây dựng nhà ga hành khách T2 phi trường Tân Sơn Nhất và nhà ga hành khách T2 tại phi trường Nội Bài.

Trong tuổi trường đoản cú 1-4-2016 tới 31-12-2016 tỷ giá hối đoái biến động làm nảy khoản nhời chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cạc khoản trang mục tiền bạc có gốc ngoại bạc là 248 tỉ cùng.

Năm 2016 là năm trước hết ACV hoạt động theo mô hình làm ty cổ phần (trường đoản cú ngày 1-4-2016). Các chỉ tiêu bay hoạt động tài chính ngữ ACV đều tăng cả cao và băng kế hoạch mà đại hội cùng cổ đông dò của nhất năm 2016 vẫn chuẩn y. Trong đấy, tổng doanh thu đạt 10.141 tỉ cùng (bao gồm doanh thu lề đường cất cánh), băng 13,54% kế hoạch; nướu nhuận trước thuế khoá đạt 3.111 tỉ cùng, băng 159,25% kế hoạch.

Về đầu tư lề đường tầng, năm 2016, ACV đấu thực hành đầu tư đỡ cấp lề đường tầng tại cạc phi trường Cát Bi, Thọ Xuân, Phù Cát…, đầu tư đỡ cấp hệ thống trang bòn bị kỹ thuật đặt tăng làm suất khai hoang, đỡ cao chất lượng phục vụ hành khách, bảo đảm an toàn hoạt động bay cùng tổng nguim đầu tư hơn 4.500 tỉ cùng.

Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, đại hội vẫn chuẩn y tổng doanh thu đạt 13.293 tỉ cùng; nướu nhuận trước thuế khoá đạt 3.669 tỉ cùng; tỷ lệ giả cổ mỏ ác dự định là 9%

Năm 2017, ACV đấu đỡ cấp, cải tạo, mở mang giàu phi trường to. Trong đấy bao gồm việc mở mang nhà ga hành khách quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất (tuổi 2), mở mang sân đậu máy bay cùng diện tích 21 héc ta cùng tổng của đầu tư chừng 2.000 tỉ cùng.

ACV cũng sẽ cải tạo, tu tạo nhà ga T1 phi trường Nội Bài; mở mang sân đậu máy bay (vị trí quy hoạch mạng 15) cùng tổng của đầu tư chừng 1.200 tỉ cùng.

Một mạng dự án khác như phi trường Phú Quốc sẽ mở mang nhà ga hành khách, sân đậu máy bay đặt đỡ làm suất lên 5 triệu hành khách/năm, cùng tổng của đầu tư chừng 2.000 tỉ cùng; xây dựng, mở mang nhà ga hành khách phi trường Phù Cát đỡ làm suất lên 2 triệu hành khách/năm cùng tổng của đầu tư chừng 500 tỉ cùng.

Đối cùng dự án đầu tư phi trường Long Thành, ACV sẽ tập hợp lập bẩm nghiên cứu khả thi đặt dự án có thể khởi làm theo tiến độ theo chỉ đạo ngữ Chính che và Bộ Giao am hiểu Vận chuyển vận.

Mời xem thêm:

>> ACV đề cử Cục cả Cục Hàng chẳng ra HĐQT

>> Cổ phiếu ACV đắt hàng