Contactor  là 1 thiết bị điện, còn được gọi là máy cắt tự đóng lại (tự động đóng lại)

Contactor là 1 thiết bị điện, còn được gọi là máy cắt tự đóng lại (tự động đóng lại)

  • vaytieudunghcm
  • 17 Tháng Mười Một, 2017
  • Tin Tức
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Contactor là 1 thiết bị điện, còn được gọi là máy cắt tự đóng lại (tự động đóng lại)

Contactor là một máy điện, còn được gọi là máy cắt tự đóng lại (tự động đóng lại), hoạt động chính xác, độ tin cậy cao và kinh tế được tiêu dùng cho hệ thống chế tạo lưới điện lên tới cấp điện áp 38kV. Recloser thường được thiết bị cho các đường trục chính, công suất lớn và đường dây dài với giá trị cao. Đối sở hữu hệ thống điện, Recloser là tập hợp của những bộ phận sau:
Bảo vệ quá tải
Tự đóng lại
Nguyên lý hoạt động

Về bản chất, Recloser là sản phẩm công nghệ cắt Thông thường sở hữu tất nhiên bộ điều khiển cho phép lập trình số lần đóng lặp đi lặp lại theo nên phê chuẩn trước. Đồng thời sẽ đo và lưu trữ những giá trị quan trọng như P,U,I, thời điểm ngắt mạch,….
khi phát triển ra ngắn mạch, Recloser mở ra ( cắt mạch ), sau một khoảng thời gian t1 ( cài đặt ban đầu ) nó sẽ tự động đóng lại. khi này, ví như sự cố còn tồn tại, recloser sẽ tiếp tục mở mạch, sau thời gian t2 recloser sẽ tự động đóng mạch. Cứ Vậy nên, recloser hoạt động theo đúng chương trình được cài đặt ban đầu và lần trang bị 3 sẽ ngắt hẳn mạch ra khỏi hệ thống điện. Và số lần cắt và thời gian đóng cắt do người mua lập trình chắc thay đổi

Ở Việt Nam đang sử dụng các chiếc recloser nào?

Tại trái đất Việt Nam, hiện nay đang dùng chính là các Recloser của những hãng: Nulec (Schneider), Siemen, F6, FXB/FXA (Cooper), VR3S (ABB),…
đồ vật đóng cắt
Điều khiển bằng tay
Xem thêm : phân phối sản phẩm Fuji electric