Cổ phiếu dầu khí: kẻ “ngã ngựa”, người “phi nước đại”

Cổ phiếu dầu khí: kẻ “ngã ngựa”, người “phi nước đại”

  • hiep1902
  • 10 Tháng Bảy, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Cổ phiếu dầu khí: kẻ “ngã ngựa”, người “phi nước đại”

Cổ phiếu dù khí: kẻ “ngã ngựa”, người “phi nác đại”

Thành Nam

(TBKTSG) – Sau khi lâm xuống 13.000 với/cổ phiếu – kì hạng thấp nhất tường thuật tự khi niêm yết ra năm 2006 và chỉ đương kì 16% so với kì hạng chỏm danh thiếph đây ba năm – cổ phiếu kì hạng Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch mùa khoan dù khí (PVD-Hose) nhúc nhích bình phục nhờ cậy thô kệchng báo ký sáu hiệp với với Rosneft cho mượn đơn giàn khoan trong suốt thì kì ba tháng, cung vội nhích mùa kỹ thuật giếng khoan với tổng trị ví 42 triệu đô la Mỹ. Trong bối hếtnh ví dù thô kệch thoả có nguy cơ sút giảm và đứng ở kì hạng thấp, danh thiếp giàn khoan chẳng có người mượn và giả dụ cho mượn đặt thì ví mượn tâm tính theo ngày cũng thấp, hiệp với với Rosneft ít nhất là đơn tia sáng với PVD. Nhưng liệu cái thần hồn tia sáng ấy sẽ ra sao băngu khi thì kì hạn mượn ba tháng chấm dứt?

Quí 1-2017, PVD báo lỗ lã sau thuế khoá 200 tỉ với, chuyện mà chẳng ai nghi tới. Muốn hòa vốn liếng hay có lời năm nay, PVD mong đợi giàu ra việc hoàn giả gia nhập đề phòng danh thiếp khoản nếu thu tự khách hàng. Tuy nhiên cho tới nay, việc thu hồi danh thiếp khoản nếu thu thoả rất khó khăn. Cho dù hà tiện tối đa phí tổn quản lý, thì thoả đương đấy phí tổn duy tu, bảo dưỡng danh thiếp giàn khoan, khấu hao và phí tổn lời vay. Ngay tự đầu năm ngoái khi ả ví PVD đương ở kì hạng 20.000 với (sau đấy có thì chấm bình phục bay 30.000 với), đơn nhà đầu tư lâu năm thoả dự báo ả ví PVD có thể bay mạng ví. Dường như dự báo kì hạng ông còn dần tang vách hiện thực giả dụ thòng tiền thoả kì hạn hẹp với tổng công ty.

Không chỉ PVD, ắt danh thiếp cổ phiếu dù khí, tường thuật hết “ông to” Tổng công ty Khí (GAS-Hose) cũng chẳng lánh khỏi tác động kì hạng cược khủng hoảng ví dù. Tuy nhiên sự giảm ví kì hạng cổ phiếu GAS chỉ ở kì hạng 50% so với chỏm, trong suốt khi cổ phiếu PVC (Tổng công ty Dung nhích khoan và Hóa phẩm dù khí), PVB (Công ty cổ phần Bọc ống dù khí), PVS (Tổng công ty Dịch mùa kỹ thuật dù khí), PVE (Tổng công ty Tư cuốn, thiết kế dù khí)… đều còn ở miền đáy. GAS thoả có nướu nhuận đủ cứt cổ mỏ ác kì tiền năm 2016 ở kì hạng 40% cho cổ đông.

Sau GAS, PVS đặt đánh ví là doanh nghiệp “chống đỡ” hiệu quả với những biến động kì hạng ví dù. Công ty Chứng khoán Bản Việt, trong suốt đơn bản tin chia tách ngành, nhận định PVS ít chịu ảnh hưởng kì hạng ví dù thô kệch nhờ cậy mô hình kinh dinh đa thể và đặt hưởng nướu tự sự phát triển danh thiếp mỏ khí mới, dự định sẽ đặt khai hoang trong suốt mai sau cận. Lợi nhuận sau thuế khoá quí 1 năm nay PVS thoả tông mốc xì 256 tỉ với, chỉ giảm 9,2% so với với kỳ. Trong ba tháng cận đây, ả ví cổ phiếu PVS tương đối xử ổn định loanh quan tiềnh 16.000-17.500 với.

Giá dù thấp là dịp kì hạng doanh nghiệp nào, mà lại là đỗi đau kì hạng doanh nghiệp khác. Cũng đem thằng dù khí, có cổ phiếu “ngã ngựa” và có cổ phiếu “phi nác đại”.

Nhóm dù khí có chừng ảnh hưởng khăng khăng tới VN-Index và thoả tựng có thì chấm cuốn hút đa mạng thòng tiền trên ả trường. Hiện nay, dù rằng chẳng nằm trong suốt nhen tăng cả, mà que khoản kì hạng PVD, PVS, GAS thoả cgia tộcc thể nhóm trên kì hạng hết hai sàn.

Ở bề trái lại, sự đi xuống kì hạng ví dù quốc tế đem tới xuôi nướu cho những công ty như Đạm Phú Mỹ (DPM-Hose), Đạm Cà Mau (DCM-Hose) do ví khí là vốn liếng liệu cái thần hồn đầu ra trực tiếp kì hạng những doanh nghiệp nào. Nhưng biến động kì hạng ví chia bón và sự lề tranh kì hạng chia bón gia nhập ngoại công nướu nhuận năm nay kì hạng DPM có thể sút giảm. Ngoài ra ối ngoại cũng nửa ròng rã cổ phiếu kì hạng hết hai công ty sinh sản chia đạm to. Suốt 12 tháng qua, ả ví DPM cao nhất cũng chỉ lên đặt 26.000 với bất chấp việc giả cổ mỏ ác tiền mặt đều đặn kì hạng công ty.

DCM với với PVT (Tổng công ty Vận vận chuyển dù khí) nằm trong suốt mạng ít những doanh nghiệp kì hạng ngành mà sự nắm giữ cổ phiếu đem lại nướu nhuận cho nhà đầu tư, cổ đông. Nửa đầu năm nay cổ phiếu DCM tăng cả hơn 40%, vội cận 3 dò kì hạng tăng chung kì hạng VN-Index, tự 10.000 lên 14.250 với (ả ví ngày 30-6-2017). Lợi nhuận ròng rã kì hạng DCM đột biến khi chỉ quí trước hết thoả đạt 284 tỉ với so với 624 tỉ với kì hạng hết năm ngoái và vội 1,5 dò với kỳ. Giá vốn liếng giảm tới 7% trong suốt khi doanh thu tăng khoẻ do nhu cầu đối xử với chia u rê. Trong trường hợp nhu cầu mặt hàng u rê đứng ở kì hạng cao hết năm, năm nay chẳng nghi sẽ là năm kì hạng DCM. Ngoài ra triển vẳng ví khí ổn định ở kì hạng thấp cũng sẽ hỗ trợ cổ phiếu DCM trong suốt trường kì hạn.

Giá dù thấp là dịp kì hạng doanh nghiệp nào, mà lại là đỗi đau kì hạng doanh nghiệp khác. Cũng đem thằng dù khí, có cổ phiếu “ngã ngựa” và có cổ phiếu “phi nác đại”. Nhìn bay mai sau, danh thiếp dự báo ví dù tự nay tới năm 2020 kì hạng danh thiếp hãng tin quốc tế đều xoay loanh quan tiềnh kì hạng 50-60 đô la Mỹ/thùng. Theo gia tộc, ví dù thô kệch bây giờ chẳng chỉ phụ cgia tộcc ra ối danh thiếp nác xuất khẩu dù lửa APEC, mà đương phụ cgia tộcc ra danh thiếp nhà sinh sản dù đá phiến kì hạng Mỹ, vốn liếng còn dẻo dai trong suốt bốc giảm phí tổn hoạt động. Chỉ cần ví dù băng qua ngưỡng 50 đô la Mỹ/thùng là danh thiếp giàn khoan ở Mỹ hoạt động tang lại.

Bên lề đấy, cổ phiếu dù khí ở Việt Nam đương chịu ảnh hưởng tâm lý vày những thô kệchng báo hệ trọng tới đơn mạng doanh nghiệp công ăn bại lỗ lã kì hạng PetroVietnam và đơn mạng quan tiền chức kì hạng đơn mạng công ty hệ trọng tới danh thiếp mùa án. Kỳ vẳng giả dụ có, đấy là khi ả trường chung tăng cả, cổ phiếu dù khí có thể hưởng nướu “ăn theo”, kiểu “nác lên thuyền lên”. Với những nhà đầu tư cẩn trọng, áp giải ngân ra cổ phiếu dù khí liền đặt cân nhắc kỹ.