Cổ phiếu CTS chào sàn HOSE

Cổ phiếu CTS chào sàn HOSE

  • hiep1902
  • 19 Tháng Sáu, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Cổ phiếu CTS chào sàn HOSE

Cổ phiếu CTS chào sàn HOSE

MT

Lãnh tôn vío CTS thực hành nghi tiết chào sàn HOSE hôm 20-6. Ảnh: CTS cung gấp

(TBKTSG Online) – Hôm nay, 20-6, hơn 90,42 triệu cổ phiếu ngữ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân dãy Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities, mã CTS) hẵng chính thức niêm yết trên sàn TPHCM (HOSE) cùng ví tham lam soi 10.950 cùng/cổ phiếu.

Lý áp giải bay quyết định dời sàn niêm yết từ bỏ sàn Hà Nội (HNX) qua HOSE, ông Khổng Phan Đức – Tổng vím đốc CTS cho biết việc giao tiếp trên HOSE sẽ giúp cho que khoản cổ phiếu xuôi nướu hơn.

Trchiêm bao đấy, trong suốt phiên “tạm biệt” sàn HNX hôm 14-6, CTS tăng 4,5% lên của 11.500 cùng/cổ phiếu cùng khối lượng khuýp lệnh đạt 1,07 triệu đơn vị.

Sau khi niêm yết cổ phiếu tại HOSE, CTS sẽ hoàn tất việc giả cổ mỏ ác lạ cổ phiếu cho cổ đông cùng tỷ lệ 8%, dự định thực hành ra tháng 8-2017.

Năm 2016, CTS có 138 hiệp cùng tham lam mưu tài chính doanh nghiệp thành công, tổng ví trị thu xếp nguyên đạt cận 23.000 tỉ cùng, đạt nướu nhuận trchiêm bao thuế má 102 tỉ cùng, băng 7,6% so cùng kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, CTS chiêm bao đạt nướu nhuận trchiêm bao thuế má là 70 tỉ cùng, hoàn tất trên 50% kế hoạch đại hội cùng cổ đông giao.

Cũng bắt đầu từ bỏ ngày 20-6, CTS chính thức đổi cầm nhận mặt xót thương tiệm gồm thằng viết lách đóng, logo, màu sắc nhận mặt. Cụ thể: thằng viết lách đóng VietinBankSc sẽ đặt cầm cầm lạ thằng mới VietinBank Securities, logo, màu sắc nhận mặt đặt cùng nhất theo xót thương tiệm nhà băng bầm VietinBank: