Cổ phần hóa IDICO, bán 45% vốn cho nhà đầu tư chiến lược

Cổ phần hóa IDICO, bán 45% vốn cho nhà đầu tư chiến lược

  • hiep1902
  • 7 Tháng Sáu, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Cổ phần hóa IDICO, bán 45% vốn cho nhà đầu tư chiến lược

Cổ phần hóa IDICO, nửa 45% nguyên cho nhà đầu tư chiến lược

Cao Ban

Nhà nác đem ra phương án cổ phần hóa IDICO kì việc phát hành dò đầu 300 triệu cổ phần. Ảnh: IDICO

(TBKTSG Online) – Theo phương án cổ phần hóa Công ty bầm – Tổng công ty Đầu tư phát triển thị thành và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) lỡ đặng Thủ tướng mạo Chính che chuẩn y, 45% nguyên IDICO sẽ đặng nửa cho nhà đầu tư chiến lược, trong suốt khi đấy, Nhà nác chỉ giữ 36% nguyên đến cả năm 2018.

Thủ tướng mạo Chính che lỡ có Quyết toan 776/QĐ-TTg chuẩn y phương án cổ phần hóa IDICO theo hình thức phối hợp nửa bớt phần nguyên quốc gia bây giờ có và phát hành thêm cổ phiếu đặng tăng nguyên điều châu lệ.

Hiện IDICO có nguyên điều châu lệ 3.000 tỉ cùng. Cơ bấu cổ phần phát hành dò đầu là 300 triệu cổ phần, mạng ví mỗi một cổ phần là 10.000 cùng, trong suốt đấy, 108 triệu cổ phần, giật 36% nguyên điều châu lệ, sẽ do Nhà nác nắm giữ đến ngày 31-12-2018. Sau thì kì nào, Nhà nác sẽ nửa ắt phần nguyên nào và chẳng đương nắm giữ cổ phần.

135 triệu cổ phần, giật 45% nguyên điều châu lệ, sẽ đặng nửa cho nhà đầu tư chiến lược. Hơn 55,3 triệu cổ phần, giật 18,44% nguyên điều châu lệ, sẽ đặng nửa đấu ví công khai; đương 1,7 triệu cổ phần, giật 0,56% nguyên điều châu lệ sẽ nửa ưu thiết đãi cho người cần lao trong suốt công ty.

Bộ Xây dựng đặng ủy quyền quyết toan mức ví khởi chấm nửa đấu ví cổ phần dò đầu, điều chỉnh cơ bấu nguyên điều châu lệ khi chẳng nửa đặng cho danh thiếp nhà đầu tư, cùng thì, quyết toan ăn tiêu chấy, chọn lọc nhà đầu tư chiến lược và tỷ châu lệ cổ phần cụ thể nửa cho nhà đầu tư chiến lược.

Bộ Xây dựng dời giao quyền đại diện chủ sở hữu phần nguyên quốc gia qua Tổng công ty Đầu tư và kinh dinh nguyên quốc gia (SCIC).

IDICO thực hành xử lý cáu vòng đai, mượn cáu mức quốc gia, giả tiền mượn cáu dãy năm, thực hành việc quản lý, dùng cáu vòng đai theo đúng quy toan.

Về phương án sắp đặng cần lao, tổng mạng cần lao tại thì chấm ban bố ví trừng phạt doanh nghiệp là 935 người; tổng mạng cần lao dời qua công việc tại Tổng công ty Đầu tư phát triển thị thành và khu công nghiệp Việt Nam – CTCP là 931 người; mạng cần lao nghỉ việc tại thì chấm ban bố ví trừng phạt doanh nghiệp là 4 người.

Năm 2017, IDICO đặng kế hoạch doanh thu 5.032 tỉ cùng, nướu nhuận trước thuế khoá 384 tỉ cùng, giảm tuần tự 52,5% và 14% so cùng 2016. Giá trừng phạt tổng sản lượng là 6.652 tỉ cùng gồm: ví trừng phạt xây gắn 2.071,6 tỉ cùng, ví trừng phạt sinh sản công nghiệp 514,6 tỉ cùng, ví trừng phạt tham mưu 37,8 tỉ cùng và ví trừng phạt kinh dinh khác 4.028,9 tỉ cùng.

Mời xem thêm

IDICO đề xuất mở mang Quốc bại lộ 1A khúc qua Bình Chánh

IDICO muốn nửa thủy điện Đăk Mi 4, 4C đặng xử lý khó khăn tài chấynh