Trong tiến trình tăng trưởng của lịch sử, hầu như dân tộc nào cũng có những văn kiện có tính chất tuyên ngôn về độc lập, chủ quyền được công bố nhiều hình thức trong một hoàn cảnh một mực.

Trong tiến trình tăng trưởng của lịch sử, hầu như dân tộc nào cũng có những văn kiện có tính chất tuyên ngôn về độc lập, chủ quyền được công bố nhiều hình thức trong một hoàn cảnh một mực.

Những bản Tuyên ngôn độc lập trong lịch sử dân tộc Âm hưởng của bản Tuyên ngôn lịch sử năm nào lại vọng vang làm lòng người thêm náo nức! Trong tiến trình vững mạnh của lịch sử, hầu như dân tộc nào cũng có những văn kiện có tính chất tuyên ngôn về độc

countinue reading
Sáng 01/9/2016, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành doanh nghiệp Lễ báo công dâng Bác và trao học bổng Nguyễn Tất Thành niên học 2015-2016 tại quảng trường Ba Đình.

Sáng 01/9/2016, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành doanh nghiệp Lễ báo công dâng Bác và trao học bổng Nguyễn Tất Thành niên học 2015-2016 tại quảng trường Ba Đình.

Trường Nguyễn Tất Thành báo công dâng Bác Hoà chung không khí kỷ niệm 71 năm cách mệnh Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 01/9/2016, đoàn Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã báo công dâng Bác, Thống kê với Bác những thành tích vượt bậc của thầy và trò giảng đường

countinue reading