Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: “Chúng ta đã đẩy được đỉnh nợ qua đi”

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: “Chúng ta đã đẩy được đỉnh nợ qua đi”

  • hiep1902
  • 8 Tháng Sáu, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: “Chúng ta đã đẩy được đỉnh nợ qua đi”

Bộ cả Đinh Tiến Dũng: “Chúng ta nhỉ ập được chỏm nợ nần qua đi”

Tư Giang

Bộ cả Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh TH

(TBKTSG Online) – “Năm 2014 chúng ta lo chỏm nợ nần lâm ra năm 2016- 2017, thì đến nay chúng ta nhỉ ập được chỏm nợ nần qua đi”, Bộ cả Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định tại phiên bàn bạc bay tình hình kinh tế – tầng lớp cụm trường đoản cú Quốc họp bề 9-6-2017.

Tái cơ bấu nợ nần đả thì kì qua rất được

Về chi ngân sách, ông Dũng cho biết, thực hành ta Nghị quyết cụm trường đoản cú Quốc họp, Chính che nhỉ tập hợp chi cho con người và an đâm tầng lớp. Chi cho an đâm tầng lớp không kể tiền lương bổng tăng 18%, tăng rất cao so đồng tốc độ tăng thu ngân sách trong suốt năm trước.

Năm 2011 Chính che có 11 nhóm ngân sách bay an đâm tầng lớp thì đến 2016 tăng lên 21 nhóm, dẫn đến mạng chi ngân sách tăng cao. “Điều nào công cho bức tranh ngân sách xấu đi, khó khăn hơn” ông Dũng nói.

Một vấn đề nữa là chi đầu tư phát triển. Giai khúc 2011-2015 bố trí dự nhóm là 18,2% tổng chi ngân sách quốc gia (NSNN), thấp hơn thì khúc 2006-2010. Nhưng thực tại điều hành ta dãy năm con mạng nào tăng lên 23,6% tổng chi NSNN; nếu như tâm tính cả sểnh xố kiến thiết và cạc khoản khác thì chi đầu tư phát triển lên 26% tổng chi NSNN. Năm 2017, bố trí dự nhóm chi cho đầu tư phát triển là 25,7% tổng chi NSNN.

“Như cầm, có sự cải thiện đáng kể trong suốt chi NSNN theo hướng tăng chi đầu tư phát triển và tăng khá chóng”, ông Dũng nói.

Về bội chi ngân sách, theo Bộ cả Đinh Tiến Dũng, thì khúc 2014-2016, Quốc họp nhỉ chuẩn y việc phát hành ta thêm 170 nghìn tỉ đồng quả phiếu Chính che (TPCP). Bên lề đấy, nguyên ODA áp giải ngân quá cao so đồng dự nhóm. Dự nhóm cụm trường đoản cú cả thì khúc là 142.000 tỉ đồng, thực tại áp giải giân là 251.000 tỉ đồng.

“Bội chi cụm trường đoản cú thì khúc 2011- 2015 dự trù là 5%, mà do hai duyên cớ trên thành thử bội chi lên đến 5,8%. Điều nào dĩ nhiên dẫn đến nợ nần đả tăng cao”, ông Dũng giảng áp giải.

Nợ đả năm 2010 là 50% GDP, năm 2015 là 62,5%. Nếu xét bay quy mô thì năm 2015 tăng 2,3% dò so đồng năm 2010, tăng bình quân 18,4%/ đơn năm.

Ông Dũng khẳng định, trong suốt cạc năm 2016 , 2017, nợ nần đả nhỉ được kiểm soát. Ông cho biết thêm, năm 2013 kỳ vận hạn cụm trường đoản cú TPCP bình quân chừng ba năm, đến năm 2016 nhỉ trên tám năm, và năm tháng đầu năm 2017 là 15,6 năm. “Kéo kỳ vận hạn cụm trường đoản cú TPCP trường đoản cú 2,98 năm (ra) năm 2013, đến nay bình quân trên sáu năm là đơn chiến thắng rất được”, ông nói.

“Năm 2014 chúng ta lo chỏm nợ nần lâm ra năm 2016 -2017, thì đến nay chúng ta nhỉ ập được chỏm nợ nần qua đi”, ông nói thêm. Bên lề đấy, ông Dũng cho biết, cạc khoản vay thì khúc 2011 -2013 có lãi suất rất cao, đến 12,1%, mà thì khúc lỡ qua Chính che nhỉ giả cả đồng lãi suất trên dưới 6%; năm 2016 trên 91% nguyên quả phiếu có lãi suất 5%.

“Chúng mình cho rằng tái cơ bấu nợ nần đả trong suốt thì khúc lỡ qua rất được”, ông Dũng đánh ví.

Nguyên nhân dịp khiến ngân sách khó khăn

Theo Bộ cả Đinh Tiến Dũng, những năm qua, ngân sách Việt Nam gặp giàu khó khăn do đơn mạng duyên cớ. Thứ nhất, Chính che được kế hoạch tăng cả GDP 7 – 7,5% trong suốt thì khúc 2011-2015, sau đấy nhỉ điều chỉnh xuống 6 – 7% mà thực hành ta chỉ đạt 5,91%, điều nào tác động rất to đến thu NSNN.

Thứ hai, ví dù thô kệch giảm sâu, và bốc giảm thuế khoá quan liêu theo cạc cam kết họp gia nhập quốc tế công NSNN giảm thu.

Thứ ba, Chính che điểu chỉnh chính sách thu và bốc giảm chính sách thu chóng hơn lịch đệ trình đặt tạo xuôi nướu cho doanh nghiệp. Cụ dạng, điều chỉnh giảm thuế khoá suất thuế khoá thu gia nhập doanh nghiệp trường đoản cú 25% xuống 22%, riêng doanh nghiệp bé và lỡ giảm xuống 20% liền trường đoản cú năm 2013, trong suốt khi lịch đệ trình đến 2020 mới giảm dung nhan thuế khoá nào. Đồng thì, điều chỉnh tăng của giảm ngoại trừ gia đạo đối xử đồng thuế khoá thu gia nhập cá nhân dịp chủ nghĩa thành thử cũng công giảm thu NSNN.

Tuy cầm, theo Bộ cả, đồng đồng tăng cả kinh tế, thu NSNN thì khúc nào (2011-2015) cũng tăng 1,95 dò so đồng thì khúc 2006 – 2010.

Ông Dũng đánh ví, cơ bấu thu NSNN đương có chuyển biến hăng hái, như thu nội địa trong suốt tổng thu NSNN nhỉ tăng trường đoản cú của 61,5% trong suốt năm 2011 lên 75% trong suốt năm 2015, rồi 79% trong suốt năm 2016 và dự nhóm 2017 sẽ tranh 81,7%. Mặt khác, thu trường đoản cú dù thô kệch cũng theo bề hướng giảm tỷ trọng trong suốt tổng thu NSNN. Năm 2011, tỷ lệ thu trường đoản cú dù thô kệch tranh 15,3%, đến năm 2016 chỉ đương 3,6% và dự nhóm 2017 chỉ đương 3,2%, như cầm, chỉ cọ ½ tổng thu cụm trường đoản cú thuế khoá thu gia nhập cá nhân dịp chủ nghĩa.

Bên lề đấy, tỷ trọng thu trường đoản cú thuế khoá xuất gia nhập cảng cũng giảm trường đoản cú của 21,6% năm 2011 xuống 15,7% năm 2016 và dự nhóm 2017 đương 14,8%. Bên lề đấy, Chính che thực hành ta giàu chính sách giãn, bông tai, miễn thuế khoá… đặt tạo xuôi nướu cho doanh nghiệp, hích ập phát triển kinh tế.

Ông cho biết, đến đây Chính che sẽ đệ trình Quốc họp Luật Thuế tài sản, Luật chữa năm luật thuế khoá, đồng thì riết chặt chịa ăn tiêu, đặc biệt là ăn tiêu liền.

Ông nói, Bộ Tài chính sẽ đệ trình Chính che ban hành ta quyết định bay chế độ dùng xe đả, sẽ triển khai quyết liệt sau khi Quốc họp chuẩn y Luật Quản lý tài sản đả. Các áp giải pháp khác bao gồm khoán chi, rành giảm bộ máy…